logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#XBZZ20
Brent Crude Oil, Dec 2020
Bán
37.41
Mua
37.41
Mở
37.41(0.00%)
Phạm vi của ngày
37.41-37.41
24 giờ
0.00(0.00%)
7 ngày
0.00(0.00%)
30 ngày
0.00(0.00%)
52 tuần
36.63-46.92
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark