logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#XRBM21
NY Harbor Gasoline, Jun 2021
Bán
2.128
Mua
2.128
Mở
2.113(+0.70%)
Phạm vi của ngày
2.086-2.140
24 giờ
+0.014(+0.66%)
7 ngày
+0.029(+1.36%)
30 ngày
+0.172(+8.08%)
52 tuần
1.857-2.182
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark