logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#ZCK21
Futures Corn, May 2021
Bán
739.0
Mua
739.0
Mở
.0(+100.00%)
Phạm vi của ngày
699.0-744.4
24 giờ
+3.0(+0.41%)
7 ngày
+36.6(+4.95%)
30 ngày
+183.2(+24.79%)
52 tuần
374.4-744.4
Mua
0%
Bán
100%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark