logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#ZCN21
Futures Corn, Jul 2021
Bán
731.0
Mua
731.0
Mở
720.0(+1.50%)
Phạm vi của ngày
715.4-734.8
24 giờ
+20.8(+2.85%)
7 ngày
+82.6(+11.30%)
30 ngày
+188.6(+25.80%)
52 tuần
418.8-734.8
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark