logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#ZCU21
Futures Corn, Sep 2021
Bán
653.2
Mua
653.2
Mở
647.2(+0.92%)
Phạm vi của ngày
638.2-655.4
24 giờ
+6.0(+0.92%)
7 ngày
+83.8(+12.83%)
30 ngày
+153.8(+23.55%)
52 tuần
467.4-655.4
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark