logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#ZLK21
Futures Soybean Oil, May 2021
Bán
67.11
Mua
67.11
Mở
.00(+100.00%)
Phạm vi của ngày
65.08-67.22
24 giờ
+0.02(+0.03%)
7 ngày
+0.98(+1.46%)
30 ngày
+12.92(+19.25%)
52 tuần
37.00-70.82
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark