logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#ZLN21
Futures Soybean Oil, Jul 2021
Bán
64.37
Mua
64.37
Mở
64.56(-0.30%)
Phạm vi của ngày
64.17-66.23
24 giờ
-0.02(-0.03%)
7 ngày
+4.41(+6.85%)
30 ngày
+12.07(+18.75%)
52 tuần
40.12-66.23
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark