logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#ZLQ21
Futures Soybean Oil, Aug 2021
Bán
61.18
Mua
61.18
Mở
60.98(+0.33%)
Phạm vi của ngày
60.72-62.84
24 giờ
+0.05(+0.08%)
7 ngày
+6.13(+10.02%)
30 ngày
+10.63(+17.37%)
52 tuần
46.24-62.84
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark