logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#ZLU20
Futures Soybean Oil, Sep 2020
Bán
32.87
Mua
32.87
Mở
.00(+100.00%)
Phạm vi của ngày
32.80-34.26
24 giờ
+32.87(+100.00%)
7 ngày
+32.87(+100.00%)
30 ngày
+32.87(+100.00%)
52 tuần
26.94-34.26
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark