logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#ZMK21
Futures Soybean Meal, May 2021
Bán
418.4
Mua
418.4
Mở
.0(+100.00%)
Phạm vi của ngày
418.2-423.7
24 giờ
-0.7(-0.17%)
7 ngày
-3.7(-0.88%)
30 ngày
+11.0(+2.63%)
52 tuần
394.3-433.3
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark