logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#ZMN21
Futures Soybean Meal, Jul 2021
Bán
431.2
Mua
431.2
Mở
427.4(+0.88%)
Phạm vi của ngày
426.4-431.6
24 giờ
+3.9(+0.90%)
7 ngày
+9.2(+2.13%)
30 ngày
+21.6(+5.01%)
52 tuần
399.4-435.5
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark