logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#ZMQ21
Futures Soybean Meal, Aug 2021
Bán
425.6
Mua
425.6
Mở
421.4(+0.99%)
Phạm vi của ngày
420.6-426.0
24 giờ
+4.8(+1.13%)
7 ngày
+9.9(+2.33%)
30 ngày
+20.1(+4.72%)
52 tuần
397.0-430.7
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark