logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#ZMU20
Futures Soybean Meal, Sep 2020
Bán
304.4
Mua
304.4
Mở
.0(+100.00%)
Phạm vi của ngày
301.4-306.3
24 giờ
+304.4(+100.00%)
7 ngày
+304.4(+100.00%)
30 ngày
+304.4(+100.00%)
52 tuần
281.9-306.3
Mua
0%
Bán
100%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark