logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#ZSK21
Futures Soybeans, May 2021
Bán
1572.75
Mua
1572.75
Mở
.00(+100.00%)
Phạm vi của ngày
1527.50-1573.25
24 giờ
+5.25(+0.33%)
7 ngày
+31.50(+2.00%)
30 ngày
+148.50(+9.44%)
52 tuần
1096.50-1606.25
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark