logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#ZSN21
Futures Soybeans, Jul 2021
Bán
1589.00
Mua
1589.00
Mở
1567.25(+1.37%)
Phạm vi của ngày
1562.25-1599.00
24 giờ
+30.75(+1.94%)
7 ngày
+88.25(+5.55%)
30 ngày
+172.25(+10.84%)
52 tuần
1282.25-1599.00
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark