logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#ZSU20
Futures Soybeans, Sep 2020
Bán
949.50
Mua
949.50
Mở
.00(+100.00%)
Phạm vi của ngày
949.50-967.25
24 giờ
+949.50(+100.00%)
7 ngày
+949.50(+100.00%)
30 ngày
+949.50(+100.00%)
52 tuần
835.00-967.25
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark