logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#ZWK21
Futures Wheat, May 2021
Bán
741.0
Mua
741.0
Mở
.0(+100.00%)
Phạm vi của ngày
726.9-745.2
24 giờ
+0.9(+0.12%)
7 ngày
+7.5(+1.01%)
30 ngày
+126.6(+17.09%)
52 tuần
547.5-768.3
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark