logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#ZWN21
Futures Wheat, Jul 2021
Bán
762.6
Mua
762.6
Mở
753.6(+1.18%)
Phạm vi của ngày
745.2-766.8
24 giờ
+18.0(+2.36%)
7 ngày
+33.9(+4.45%)
30 ngày
+150.3(+19.71%)
52 tuần
570.3-766.8
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark