logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#ZWU21
Futures Wheat, Sep 2021
Bán
763.2
Mua
763.2
Mở
754.5(+1.14%)
Phạm vi của ngày
746.7-766.8
24 giờ
+8.7(+1.14%)
7 ngày
+36.6(+4.80%)
30 ngày
+150.0(+19.65%)
52 tuần
594.0-766.8
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark