logo

FX.co ★ USD/JPY: задържа се под низходящата съпротива на тренд линията! По-нататъшен спад е в ход!

USD/JPY: задържа се под низходящата съпротива на тренд линията! По-нататъшен спад е в ход!

USD/JPY: задържа се под низходящата съпротива на тренд линията! По-нататъшен спад е в ход!

Цената се задържа под низходяща съпротива на тренд линия. Може да е възможно краткосрочно оттегляне в рамките на деня под пяървата съпротива при 105,549 към първата подкрепа при 105,241. Цената също се държи под пълзящата средна на съпротивата.

Препоръка за търговия:

Влизане: 105.549

Причина за влизане:50% корекция на Фибоначи, низходящо съпротивана тренд линията

Тейк-профит: 105.241

Причина за печалба:-61,8% Фибоначи корекция, скорошния суинг на дъното

Stop Loss: 105.659

Причина за Stop Loss:Последен суинг връх

*Публикуваният тук анализ на пазара има за цел да повиши вашата информираност, но не и да даде указания за извършване на сделка
Отидете до списъка със статиите Отидете към статиите на този автор Отворете търговска сметка