logo

FX.co ★ Търговски сигнал за EUR/USD за 4-5 май 2021 г.: Продайте под 1,2080

Търговски сигнал за EUR/USD за 4-5 май 2021 г.: Продайте под 1,2080

Търговски сигнал за EUR/USD за 4-5 май 2021 г.: Продайте под 1,2080

Нива на подкрепа и съпротива за 4 - 5 май 2021 г.

Съпротива (1) 1,2060

Съпротива (2) 1,2089

Съпротива (3) 1,2107

*******************

Подкрепа (1) 1,2026

Подкрепа (2) 1,1988

Подкрепа (3) 1,1963

*************************************************************

Съвет за търговия за EUR/USD за 4 - 5 май 2021 г.

Продайте при изтегляне на 1,2085 (Силна съпротива и 6/8 от мъри) с тейк-профит при 1,2024 (5/8) и 1,1970 (4/8), стоп-лос над 1,2120.

Продайте под 1,2025 (силна подкрепа), с тейк-профит на 1,1926 (EMA 200), стоп-лос над 1,2070.

*Публикуваният тук анализ на пазара има за цел да повиши вашата информираност, но не и да даде указания за извършване на сделка
Отидете до списъка със статиите Отидете към статиите на този автор Отворете търговска сметка