logo

FX.co ★ Фрактален анализ на основните валутни двойки на 17 февруари

Фрактален анализ на основните валутни двойки на 17 февруари

Преглед на 17 февруари:

Аналитичен преглед на популярните валутни двойки на часовата графика:

Фрактален анализ на основните валутни двойки на 17 февруари

Ключовите нива за двойката EUR/USD са 1.2219, 1.2197, 1.2170, 1.2142, 1.2114, 1.2096, 1.2068, 1.2050, 1.2028 и 1.2015. Цената се движи във възходяща тенденция от 5 февруари, но в момента е в етап на корекция и формира потенциал за низходяща тенденция от 16 февруари. В този случай можем да очакваме цената да направи краткосрочен спад в диапазонът от 1.2068 - 1.2050. Ако последната стойност бъде пробита, силен спад ще продължи към целта от 1.2028. Цената може да се консолидира в диапазона от 1.2028 - 1.2015.

Краткосрочният растеж от своя страна е възможен в диапазона от 1.2096 - 1.2114. Ако последната стойност се разбие, движението ще се разшири до нивото от 1.2142. Пробивът на това ниво ще доведе цената до първата потенциална цел от 1.2170.

Основната тенденция е възходящата тенденция от 5 февруари, етап на корекция.

Препоръки за търговия:

Buy: 1.2096 Take profit: 1.2112

Buy: 1.2116 Take profit: 1.2141

Sell: 1.2068 Take profit: 1.2052

Sell: 1.2048 Take profit: 1.2028

Вижте още: Започнете Форекс търговия с депозит от 1 щатски долар или повече.
Фрактален анализ на основните валутни двойки на 17 февруари

Ключовите нива за двойката GBP/USD са 1.4037, 1.3998. 1.3971, 1.3909, 1.3880, 1.3837, 1.3801 и 1.3747. Цената се покачва от 4 февруари. Очакваме тази тенденция да продължи, след като цената пробие диапазона 1,3880 - 1,3909. Целта е определена на 1.3971. Междувременно е възможен краткосрочен растеж и консолидация в диапазона от 1.3971 - 1.3998. Крайната възходяща цел е 1.4037. След достигане на това ниво, цената може да се консолидира и да се оттегли надолу.

Като алтернатива се очаква краткосрочен спад в диапазона от 1,3837 - 1,3801. Ако нивото на 1.3801 бъде пробито, ще настъпи дълбока корекция. Целта се вижда на 1.3747. Силни първоначални условия за низходящ тренд вероятно ще се формират преди достигане на това ниво.

Основната тенденция е възходящата тенденция от 4 февруари, етап на корекция.

Препоръки за търговия:

Buy: 1.3910 Take profit: 1.3971

Buy: 1.3999 Take profit: 1.4036

Sell: 1.3837 Take profit: 1.3802

Sell: 1.3798 Take profit: 1.3750

Фрактален анализ на основните валутни двойки на 17 февруари

Ключовите нива за двойка USD/CHF са 0.8993, 0.8974, 0.8953, 0.8943, 0.8921, 0.8907, 0.8886, 0.8859, 0.8846 и 0.8827. Цената формира силен възходящ потенциал от 16 февруари. По този начин очакваме ръстът да се възобнови, след като цената пробие диапазона на шума от 0,8943 - 0,8953. В този случай целта е 0,8974. Цената може да се консолидира около това ниво. Крайната възходяща цел е 0,8993. След като се достигне това ниво, може да се получи отстъпление в корекцията.

Междувременно е възможен краткосрочен спад в диапазона от 0.8921 - 0.8907. Ако последната стойност е счупена, може да последва дълбока корекция. Целта е зададена на 0.8886, което е и ключовото ниво на подкрепа.

Основната тенденция е низходящата тенденция от 5 февруари, формирането на възходящ потенциал от 16 февруари

Препоръки за търговия:

Buy: 0.8954 Take profit: 0.8974

Buy: 0.8976 Take profit: 0.8993

Sell: 0.8920 Take profit: 0.8908

Sell: 0.8905 Take profit: 0.8888

Фрактален анализ на основните валутни двойки на 17 февруари

Ключовите нива за USD/JPY са 106.96, 106.80, 106.45, 106.27, 105.80, 105.58 и 105.28. Цената се движи в възходящ тренд от 10 февруари. В този случай можем да очакваме краткосрочен растеж в диапазона 106,27 - 106,45. Ако последната стойност бъде пробита, силен растеж ще продължи към нивото 106.80. Крайната възходяща цел е 106,96. След достигане на това ниво цената може да се оттегли отдолу.

Краткосрочен спад е вероятно в диапазона 105,80 - 105,58. Ако нивото от 105,58 бъде пробито, ще настъпи дълбока корекция. Целта е определена на 105,28, което е и ключовото ниво на подкрепа.

Основната тенденция е възходящата тенденция от 10 февруари.

Препоръки за търговия:

Buy: 106.27 Take profit: 106.45

Buy: 106.48 Take profit: 106.80

Sell: 105.80 Take profit: 105.58

Sell: 105.56 Take profit: 105.28

Фрактален анализ на основните валутни двойки на 17 февруари

Ключовите нива за двойка USD/CAD са 1.2852, 1.2802, 1.2772, 1.2739, 1.2722, 1.2672, 1.2643, 1.2606, 1.2539 и 1.2510. Цената продължава да се движи нагоре, започвайки от 28 януари, но в момента влиза в корекция и формира възходящ потенциал от 16 февруари. Очакваме възходящото движение да се възобнови, след като цената пробие диапазона на шума от 1,2722 - 1,22739. Целта е зададена 1.2772. На свой ред краткосрочният растеж и консолидация са в диапазона 1.2772 - 1.2802. Крайната възходяща цел се намира на 1.2852. От това ниво може да се очаква отстъпление надолу.

Краткосрочен спад от своя страна се очаква от порядъка на 1.2672 - 1.2643. След като последната стойност бъде пробита, низходящата тенденция ще се развива допълнително. Първата цел е определена на 1.2606. Неговата разбивка ще продължи силния спад към целта от 1,2539. Крайната цел надолу е 1,2510, при което може да се получи изтегляне нагоре.

Основната тенденция е низходящата тенденция от 28 януари, етап на корекция.

Препоръки за търговия:

Buy: 1.2740 Take profit: 1.2772

Buy: 1.2774 Take profit: 1.2802

Sell: 1.2670 Take profit: 1.2644

Sell: 1.2641 Take profit: 1.2606

Фрактален анализ на основните валутни двойки на 17 февруари

Ключовите нива за двойката AUD/USD са 0.7882, 0.7865, 0.7841, 0.7824, 0.7784, 0.7751, 0.7729, 0.7702 и 0.7683. Цената нараства от 2 февруари. Тази тенденция ще се разшири, ако цената успешно пробие ниво от 0.7784. В такъв случай целта е зададена на 0.7824. Цената може да се консолидира в диапазона от 0.7824 - 0.7841. Ако последната стойност бъде пробита, растежът ще продължи към 0.7882. Консолидацията и изтеглянето надолу са по-близо до това ниво.

Краткосрочен спад се очаква в диапазона от 0.7751 - 0.7729. Ако нивото от 0.7729 е пробито, ще настъпи дълбока корекция. Целта тук е зададена на 0.7702. Ключовата подкрепа е в диапазона от 0.7702 - 0.7683.

Основната тенденция е възходящата тенденция от 2 февруари, етап на корекция.

Препоръки за търговия:

Buy: 0.7785 Take profit: 0.7824

Buy: 0.7841 Take profit: 0.7865

Sell: 0.7750 Take profit: 0.7730

Sell: 0.7727 Take profit: 0.7702

Фрактален анализ на основните валутни двойки на 17 февруари

Ключовите нива за двойката EUR/JPY са 129,14, 128,64, 128,20, 127,82, 127,50 и 127,16. Цената се движи във възходяща тенденция от 4 февруари. Затова очакваме да се удължи след пробив на нивото от 128.20. В този случай целта е 128,64. Цената може да се консолидира в близост до това ниво. Крайната възходяща цел е определена на 129,14. След достигане на нивото, цената може да направи спад надолу.

Възможен е краткосрочен спад в диапазона 127,82 - 127,50. Ако нивото от 127,50 се провали, ще последва дълбока корекция. Целта се намира на 127.16, което също е ключово ниво на подкрепа.

Основната тенденция е възходящата тенденция от 4 февруари.

Препоръки за търговия:

Buy: 128.20 Take profit: 128.64

Buy: 128.66 Take profit: 129.14

Sell: 127.80 Take profit: 127.52

Sell: 127.48 Take profit: 127.16

Фрактален анализ на основните валутни двойки на 17 февруари

Ключовите нива за двойката GBP/JPY са 149.15, 148.15, 147.73, 147.19, 146.32, 145.66 и 144.87. Цената се движи в възходящ тренд, започвайки от 4 февруари. Тази тенденция ще се разшири, ако цената пробие нивото от 147,19. Ако е така, целта ще бъде зададена на 147,73. Междувременно краткосрочният растеж и консолидация се разглеждат в диапазона 147,73 - 148,15. Крайната възходяща цел е нивото от 149.15. Ако това ниво бъде достигнато, цената може да се върне надолу.

На свой ред се очаква краткосрочен спад в диапазона от 146,32 - 145,66. Пробивът на последната стойност ще доведе до дълбока корекция. Целта е определена на 144,87, което е и ключовата подкрепа.

Основната тенденция е възходящата тенденция от 18 януари, местната възходяща тенденция от 4 февруари.

Препоръки за търговия:

Buy: 147.20 Take profit: 147.73

Buy: 148.16 Take profit: 149.15

Sell: 146.31 Take profit: 145.67

Sell: 145.64 Take profit: 144.88


*Публикуваният тук анализ на пазара има за цел да повиши вашата информираност, но не и да даде указания за извършване на сделка
Отидете до списъка със статиите Отидете към статиите на този автор Отворете търговска сметка