logo

FX.co ★ Фрактален анализ на основните валутни двойки на 23 февруари

Фрактален анализ на основните валутни двойки на 23 февруари

Преглед на 23 февруари:

Аналитичен преглед на популярните валутни двойки на часовата графика:

Фрактален анализ на основните валутни двойки на 23 февруари

Ключовите нива за двойката EUR/USD са 1.2315, 1.2276, 1.2237, 1.2220, 1.2190, 1.2144, 1.2116 и 1.2084. Цената се движи във възходяща тенденция от 17 февруари. Очакваме да продължи да се повишава след пробив на нивото от 1,2190. Целта е определена на 1.2220. Цената, пробиваща диапазона 1.2220 - 1.2237, ще ни позволи да преминем към следващата цел от 1.2276. Крайната потенциална възходяща цел е 1.2315. След достигане на това ниво цената може да се консолидира и да се оттегли надолу.

Краткосрочен спад от своя страна може да се очаква в диапазона 1.2144 - 1.2116. Ако нивото на 1.2116 бъде пробито, ще настъпи дълбока корекция. Целта се вижда на 1.2084, което е и ключовото ниво на подкрепа.

Основната тенденция е възходящата тенденция от 17 февруари.

Препоръки за търговия:

Buy: 1.2190 Take profit: 1.2220

Buy: 1.2238 Take profit: 1.2276

Sell: 1.2144 Take profit: 1.2118

Sell: 1.2115 Take profit: 1.2085

Вижте още: Започнете Форекс търговия с депозит от 1 щатски долар или повече.
Фрактален анализ на основните валутни двойки на 23 февруари

Ключовите нива за двойката GBP/USD са 1.4214, 1.4155, 1.4108, 1.4042, 1.3992, 1.3925 и 1.3826. Цената се покачва от 17 февруари, така че очакваме краткосрочен ръст от порядъка на 1.4108 - 1.4155. След като последната стойност бъде пробита, ще последва силно увеличение към потенциалната цел от 1,4214. След достигане на това ниво може да се очаква изтегляне надолу.

От друга страна, краткосрочен спад се очаква в диапазона 1.4042 - 1.3992. Ако последната стойност бъде пробита, ще настъпи дълбока корекция. Целта е определена на 1.3925.

Основната тенденция е възходящата тенденция от 4 февруари, местният възходящ потенциал от 17 февруари.

Препоръки за търговия:

Buy: 1.4108 Take profit: 1.4155

Buy: 1.4156 Take profit: 1.4214

Sell: 1.4042 Take profit: 1.3993

Sell: 1.3990 Take profit: 1.3925

Фрактален анализ на основните валутни двойки на 23 февруари

Ключовите нива за двойка USD/CHF са 0.9121, 0.9084, 0.9064, 0.9024, 0.8993, 0.8974, 0.8962 и 0.8933. Цената отчита тенденцията от 16 февруари като средносрочно първоначално условие. Сега очакваме краткосрочен растеж в диапазона 0.8993 - 0.9024. Тази възходяща тенденция ще се разшири, ако цената успее да пробие нивото от 0.9024. Ако е така, целта ще бъде зададена на 0.9064. Това може да бъде последвано от краткосрочен растеж и консолидация в диапазона 0.9064 - 0.9084. Крайната потенциална цел за повишаване е определена на 0,9121. След достигане на това ниво цената може да направи спад надолу.

Очаква се цената да направи консолидация в диапазона 0.8974 - 0.8962. След като нивото от 0.8962 бъде пробито, ще последва дълбока корекция. Целта е зададена на 0.8933, което е и ключовото ниво на подкрепа.

Основната тенденция е възходящата тенденция от 16 февруари.

Препоръки за търговия:

Buy: 0.8995 Take profit: 0.9022

Buy: 0.9026 Take profit: 0.9064

Sell: 0.8962 Take profit: 0.8935

Sell: 0.8933 Take profit: 0.8895

Фрактален анализ на основните валутни двойки на 23 февруари

Ключовите нива за USD/JPY са 106,23, 105,86, 105,48, 105,28, 104,88, 104,66, 104,34, 104,21 и 103,88. Цената се движи в низходящ тренд от 17 февруари. Следователно очакваме краткосрочен спад да се случи в диапазона 104,88 -104,66. Ако последната стойност бъде пробита, ще настъпи дълбока корекция. Целта е определена на 104,34. Цената може да се консолидира близо до това ниво, т.е. в диапазона 104.34 - 104.21. Крайната потенциална цел за намаляване е 103,88. След достигане на това ниво, цената може да се върне нагоре.

Краткосрочен растеж, напротив, е възможен в диапазона 105.28 - 105.48. Ако нивото от 105.48 е пробито, може да се очаква дълбока корекция. Целта е 105,86, което е и ключовото ниво на подкрепа.

Основната тенденция е низходящата тенденция от 17 февруари.

Препоръки за търговия:

Buy: 105.48 Take profit: 105.84

Buy: 105.88 Take profit: 106.23

Sell: 104.88 Take profit: 104.67

Sell: 104.64 Take profit: 104.35

Фрактален анализ на основните валутни двойки на 23 февруари

Ключовите нива за двойка USD/CAD са 1.2740, 1.2672, 1.2643, 1.2581, 1.2539, 1.2482, 1.2456 и 1.2408. Цената се движи надолу от 17 февруари. В този случай очакваме по-нататъшен спад след пробив на нивото от 1,2581. След това той може да премине към целта от 1,2539. Цената може да се консолидира около това ниво. Ако тази цел бъде пробита, силният спад ще се възобнови до целта от 1.2482. Следва консолидация на цените в диапазона 1.2482 - 1.2456. Крайната потенциална цел за намаляване е 1.2408. След достигане на това ниво може да се получи изтегляне нагоре.

Краткосрочен растеж от своя страна е възможен в диапазона 1.2643 - 1.2672. След като нивото от 1.2672 бъде пробито, възходящата тенденция може да се развие. Потенциалната цел е определена на 1,2740.

Основната тенденция е низходяща тенденция от 28 януари, местна низходяща тенденция от 17 февруари.

Препоръки за търговия:

Buy: 1.2643 Take profit: 1.2671

Buy: 1.2674 Take profit: 1.2740

Sell: 1.2580 Take profit: 1.2542

Sell: 1.2537 Take profit: 1.2482

Фрактален анализ на основните валутни двойки на 23 февруари

Ключовите нива за двойката AUD / USD са 0.8017, 0.7993, 0.7955, 0.7907, 0.7848, 0.7811 и 0.7758. Цената се движи във възходяща тенденция от 2 февруари насам. Тази тенденция ще се разшири след пробив на нивото от 0.7907. Целта е зададена на 0.7955. След като тази цел бъде пробита, цената може да продължи възходящото движение до потенциалната цел от 0,8017 и да се консолидира близо до това ниво.

Възможен е краткосрочен спад в диапазона от 0.7848 - 0.7811. Ако последната стойност бъде пробита, може да се получи дълбока корекция. Целта е зададена на 0.7758, което е и ключовото ниво за подкрепа нагоре.

Основната тенденция е възходящата тенденция от 2 февруари.

Препоръки за търговия:

Buy: 0.7908 Take profit: 0.7954

Buy: 0.7956 Take profit: 0.7993

Sell: 0.7848 Take profit: 0.7812

Sell: 0.7808 Take profit: 0.7760

Фрактален анализ на основните валутни двойки на 23 февруари

Ключовите нива за двойката EUR/JPY са 129.40, 129.10, 128.82, 128.47, 128.26, 127.58, 127.23, 126.99 и 126.55. Цената, която се движи нагоре от 4 февруари, формира местна тенденция за възходяща тенденция от 17 февруари. Очакваме ръстът да се възобнови след пробив на цената от диапазона 128,26 - 128,47. В такъв случай целта е зададена на 128,82. Междувременно е възможен краткосрочен растеж и консолидация в диапазона от 128.82 - 129.10. Крайната потенциална възходяща цел е 129,40. След достигане на това ниво може да се очаква отстъпление надолу.

Възходящото ключово ниво на подкрепа е 127,58. Пробивът на това ниво ще доразвие тенденцията към намаляване. Ако това се случи, целта ще бъде зададена на 127.23. Цената може да се консолидира в диапазона 127.23 - 126.99. Крайната потенциална цел за намаляване е нивото от 126,55. След достигане на това ниво може да се получи изтегляне нагоре.

Основната тенденция е възходяща тенденция от 4 февруари, местна тенденция от 17 февруари.

Препоръки за търговия:

Buy: 128.48 Take profit: 128.82

Buy: 128.84 Take profit: 129.10

Sell: 127.58 Take profit: 127.23

Sell: 126.97 Take profit: 126.55

Фрактален анализ на основните валутни двойки на 23 февруари

Ключовите нива за двойката GBP/JPY са 150,26, 149,55, 149,15, 148,15, 147,04, 146,42, 145,66 и 145,11. Цената се движи във възходяща тенденция, считано от 4 февруари. Посочената тенденция ще продължи, ако цената успее да пробие границата 148,15. В такъв случай целта е зададена на 149.15. Цената може да се консолидира в диапазона 149.15 - 149.55. Крайната възходяща цел е нивото 150.26. След достигане на което може да се получи изтегляне надолу.

Като алтернатива се очаква краткосрочен спад в диапазона 147.04 - 146.42. Пробив от 146.42 ще доведе до дълбока корекция. Целта е определена на 145,66. Ключовото ниво на подкрепа е в диапазона 145.66 - 145.11.

Основната тенденция е възходящата тенденция от 18 януари, местната възходяща тенденция от 4 февруари.

Препоръки за търговия:

Buy: 148.16 Take profit: 149.15

Buy: 149.55 Take profit: 150.26

Sell: 147.04 Take profit: 146.43

Sell: 146.40 Take profit: 145.66


*Публикуваният тук анализ на пазара има за цел да повиши вашата информираност, но не и да даде указания за извършване на сделка
Отидете до списъка със статиите Отидете към статиите на този автор Отворете търговска сметка