logo

FX.co ★ Фрактален анализ на основните валутни двойки за 24 февруари

Фрактален анализ на основните валутни двойки за 24 февруари

Перспектива за 24 февруари:

Аналитичен преглед на популярните валутни двойки на часовата графика:

Фрактален анализ на основните валутни двойки за 24 февруари

Ключовите нива за двойката EUR/USD са 1.2315, 1.2276, 1.2237, 1.2220, 1.2190, 1.2144, 1.2116 и 1.2084. Цената се движи във възходяща тенденция от 17 февруари. По този начин очакваме тя да продължи да се покачва след нивото от 1.2190 е счупен. Целта е определена на 1.2220. Цената, пробивайки диапазона от 1.2220 - 1.2237, ще ни позволи да преминем към следващата цел от 1.2276. Крайната потенциална възходяща цел е 1.2315. След достигане на това ниво, цената може да се консолидира и да се изтегли надолу.

Краткосрочен спад от своя страна може да се очаква в диапазона от 1.2144 - 1.2116. След като нивото на 1.2116 бъде пробито, може да се очаква дълбока корекция. Целта се вижда на 1.2084, което е и ключовото ниво на подкрепа.

Основната тенденция е възходящата тенденция от 17 февруари.

Препоръки за търговия:

Покупка: 1.2190 Тейк-профит: 1.2220

Покупка: 1.2238 Тейк-профит: 1.2276

Продажба: 1.2144 Тейк-профит: 1.2118

Продажба: 1.2115 Тейк-профит: 1.2085

Вижте още: ИнстаФорекс е официален спонсор на ФК Борусия Дортмунд. Открийте сметка и започнете да търгувате с доверен брокер.
Фрактален анализ на основните валутни двойки за 24 февруари

Ключовите нива за двойката GBP/USD са 1.4389, 1.4312, 1.4238. 1.4155, 1.4099, 1.4042 и 1.3992. Цената нараства от 17 февруари. В този случай очакваме възходящата тенденция да продължи след пробив на нивото от 1,4238. Целта е определена на 1.4312. Цената може да се консолидира около това ниво. Крайната възходяща цел е 1,4389. След достигане на това ниво може да се очаква консолидация на цените и изтегляне надолу.

От друга страна, краткосрочен спад се очаква в диапазона от 1.4155 - 1.4099. Ако нивото от 1.4099 е пробито, ще настъпи дълбока корекция. Целта е определена на 1.4042. Ключовата подкрепа е в диапазона от 1.4042 - 1.3992.

Основната тенденция е местният възходящ потенциал от 17 февруари.

Препоръки за търговия:

Покупка: 1.4238 Тейк-профит: 1.4311

Покупка: 1.4313 Тейк-профит: 1.4389

Продажба: 1.4155 Тейк-профит: 1.4100

Продажба: 1.4097 Тейк-профит: 1.4042

Фрактален анализ на основните валутни двойки за 24 февруари

Ключовите нива за двойка USD/CHF са 0.9159, 0.9121, 0.9084, 0.9064, 0.9037, 0.9020 и 0.8991. Цената отчита тенденцията от 16 февруари като средносрочно първоначално условие. Сега очакваме краткосрочен растеж в диапазона от 0.9064 - 0.9084. След като последната стойност бъде пробита, ще последва силно движение към целта от 0,9121. Цената може да се консолидира около това ниво. Крайната потенциална възходяща цел е 0,9159. След достигане на това ниво може да се очаква отстъпление надолу.

Краткосрочен спад се очаква в диапазона от 0.9037 - 0.9020. Пробив от 0.9020 ще доведе до дълбока корекция. Целта е зададена на 0.8991, което е и ключовото ниво на подкрепа.

Основната тенденция е възходящата тенденция от 16 февруари.

Препоръки за търговия:

Покупка: 0.9064 Тейк-профит: 0.9082

Покупка: 0.9086 Тейк-профит: 0.9120

Продажба: 0.9037 Тейк-профит: 0.9022

Продажба: 0.9018 Тейк-профит: 0.8991

Фрактален анализ на основните валутни двойки за 24 февруари

Ключовите нива за USD/JPY са 106,23, 105,86, 105,48, 104,88, 104,66, 104,34, 104,21 и 103,88. Цената се движи в низходящ тренд от 17 февруари. Следователно очакваме краткосрочен спад да се случи в диапазона от 104,88 -104,66. Ако последната стойност бъде пробита, ще настъпи дълбока корекция. Целта е определена на 104,34. Цената може да се консолидира близо до това ниво, т.е. в диапазона 104.34 - 104.21. Крайната потенциална цел за намаляване е 103,88. След като се достигне това ниво, цената може да се върне нагоре.

Краткосрочен растеж, напротив, е възможен в диапазона от 105.48 - 105.86. Ако последната стойност бъде пробита, възходящата тенденция може да се развие. В този случай потенциалната цел е 106,23.

Основната тенденция е низходящата тенденция от 17 февруари, етап на корекция.

Препоръки за търговия:

Купуване: 105.50 Тейк-профит: 105.84

Купуване: 105,88 Тейк-профит: 106,23

Продажба: 104,88 Тейк-профит: 104,67

Продажба: 104.64 Тейк-профит: 104.35

Фрактален анализ на основните валутни двойки за 24 февруари

Ключовите нива за двойка USD/CAD са 1.2740, 1.2672, 1.2643, 1.2581, 1.2539, 1.2482, 1.2456 и 1.2408. Цената намалява от 17 февруари. Очакваме тя да продължи да спада след пробив на нивото от 1,2581. След това тя може да премине към целта от 1,2539. Цената може да се консолидира около това ниво. Ако тази цел бъде пробита, силният спад ще се възобнови до целта от 1.2482. Следва консолидация на цените в диапазона от 1.2482 - 1.2456. Крайната потенциална цел за намаляване е 1.2408. След достигане на това ниво може да се очаква изтегляне нагоре.

Краткосрочен растеж от своя страна е възможен в диапазона от 1.2643 - 1.2672. След като нивото от 1.2672 бъде пробито, възходящата тенденция може да се развие. Потенциалната цел е определена на 1,2740.

Основната тенденция е низходяща тенденция от 28 януари, местна низходяща тенденция от 17 февруари.

Препоръки за търговия:

Покупка: 1.2643 Тейк-профит: 1.2671

Покупка: 1.2674 Тейк-профит: 1.2740

Продажба: 1.2580 Тейк-профит: 1.2542

Продажба: 1.2537 Тейк-профит: 1.2482

Фрактален анализ на основните валутни двойки за 24 февруари

Ключовите нива за двойката AUD/USD са 0.8097, 0.8047, 0.7996, 0.7955, 0.7881. 0.7848, 0.7800 и 0.7723. Цената се движи във възходяща тенденция от 2 февруари. В този случай очакваме краткосрочен растеж в диапазона от 0.7955 - 0.7996. Ако последната стойност е пробита, може да се очаква силен растеж към следващата цел, зададена на 0.8047. Крайната потенциална възходяща цел е нивото от 0,8097. След достигане на това ниво цената може да се върне надолу.

Възможен е краткосрочен спад в диапазона от 0.7881 - 0.7848. Ако нивото от 0.7848 е пробито, ще настъпи дълбока корекция. Целта е зададена на 0.7800, което е и ключовото ниво на подкрепа. Цената, пробила това ниво, ще насърчи развитието на низходяща тенденция. В такъв случай първата потенциална цел е 0,7723.

Основната тенденция е възходящата тенденция от 2 февруари.

Препоръки за търговия:

Купуване: 0.7956 Тейк-профит: 0.7995

Купуване: 0.7998 Тейк-профит: 0.8047

Продажба: 0.7881 Тейк-профит: 0.7848

Продажба: 0.7846 Тейк-профит: 0.7800

Фрактален анализ на основните валутни двойки за 24 февруари

Ключовите нива за двойката EUR/JPY са 129.40, 129.10, 128.82, 128.47, 128.26, 127.58, 127.23, 126.99 и 126.55. Цената, която се движи нагоре от 4 февруари, формира местна тенденция за възходяща тенденция от 17 февруари. Очакваме ръстът да се възобнови след пробив на цената от диапазона от 128,26 - 128,47. В такъв случай целта е зададена на 128,82. Междувременно е възможен краткосрочен растеж и консолидация в диапазона от 128.82 - 129.10. Крайната потенциална възходяща цел е 129,40. След достигане на това ниво може да се очаква изтегляне надолу.

Възходящото ниво на ключова подкрепа е 127,58. Пробив на това ниво ще доразвие низходящия тренд. Ако това се случи, целта ще бъде зададена на 127.23. Цената може да се консолидира в диапазона от 127.23 - 126.99. Крайната потенциална цел за намаляване е нивото от 126,55. След достигане на това ниво може да се получи изтегляне нагоре.

Основната тенденция е възходяща тенденция от 4 февруари, местна тенденция от 17 февруари.

Препоръки за търговия:

Купуване: 128.48 Тейк-профит: 128.82

Купуване: 128,84 Тейк-профит: 129,10

Продажба: 127.58 Тейк-профит: 127.23

Продажба: 126.97 Тейк-профит: 126.55

Фрактален анализ на основните валутни двойки за 24 февруари

Ключовите нива за двойката GBP/JPY са 151.39, 150.26, 149.15, 148.15, 147.04 и 146.42. Цената се движи във възходяща тенденция, започвайки от 4 февруари. В този случай очакваме тенденцията да се разшири, след като цената пробие нивото от 150,26. Следващата потенциална цел е 151,39. След достигане на това ниво може да се очаква изтегляне надолу.

Краткосрочен спад от своя страна се очаква в диапазона от 149.15 - 148.15. Ако нивото от 148,15 бъде пробито, ще настъпи дълбока корекция. Целта е определена на 147.04. Ключовата подкрепа е в диапазона от 147.04 - 146.42.

Основната тенденция е възходящата тенденция от 18 януари, местната възходяща тенденция от 4 февруари.

Препоръки за търговия:

Купуване: 150,26 Тейк-профит: 151,39

Купуване: Тейк-профит:

Продажба: 149,15 Тейк-профит: 148,17

Продажба: 148.13 Тейк-профит: 147.04

*Публикуваният тук анализ на пазара има за цел да повиши вашата информираност, но не и да даде указания за извършване на сделка
Отидете до списъка със статиите Отидете към статиите на този автор Отворете търговска сметка