logo

FX.co ★ Фрактален анализ на основните валутни двойки на 25 февруари

Фрактален анализ на основните валутни двойки на 25 февруари

Перспектива за 25 февруари:

Аналитичен преглед на популярните валутни двойки на часовата графика:

Фрактален анализ на основните валутни двойки на 25 февруари

Ключовите нива за двойката EUR/USD са 1,2315, 1,2276, 1,2237, 1,2220, 1,2190, 1,2162 и 1,2116. Цената се движи във възходящ тренд от 17 февруари. Очакваме тя да продължи да расте, след като пробие диапазона на шума от 1,2220 - 1,2237. Това ще ни позволи да преминем към нивото от 1,2276. Крайната потенциална възходяща цел е определена на 1,2315. След достигане на това ниво, цената може да се консолидира и да се изтегли надолу.

Краткосрочен спад от своя страна е възможен в диапазона от 1,2190 - 1,2162. След пробив на 1,2162 ще настъпи дълбока корекция. Целта е зададена на 1,2116, което е и ключовото ниво на подкрепа.

Основната тенденция е възходящата тенденция от 17 февруари.

Препоръки за търговия:

Покупка: 1.2238 Тейк-профит: 1.2276

Покупка: 1.2277 Тейк-профит: 1.2315

Продажба: 1.2190 Тейк-профит: 1.2163

Продажба: 1.2161 Тейк-профит: 1.2116

Вижте още: ИнстаФорекс е един от лидерите на Форекс пазара, 12 години на пазара, повече от 7 000 000 активни клиенти.
Фрактален анализ на основните валутни двойки на 25 февруари

Ключовите нива за двойката GBP/USD са 1,4389, 1,4312, 1,4238. 1,4155, 1,4099, 1,4042 и 1,3992. Цената нараства от 17 февруари. В този случай очакваме възходящата тенденция да продължи след пробив на нивото от 1,4238. Целта е определена на 1,4312. Цената може да се консолидира около това ниво. Крайната възходяща цел е 1,4389. След достигане на това ниво може да се очаква консолидация на цените и изтегляне надолу.

Междувременно се очаква краткосрочен спад в диапазона от 1,4155 - 1,4099. Ако нивото от 1,4099 е пробито, ще настъпи дълбока корекция. Целта е определена на 1,4042. Ключовата подкрепа е в диапазона от 1,4042 - 1,3992.

Основната тенденция е местният възходящ потенциал от 17 февруари.

Препоръки за търговия:

Покупка: 1.4238 Тейк-профит: 1.4311

Покупка: 1.4313 Тейк-профит: 1.4389

Продажба: 1.4155 Тейк-профит: 1.4100

Продажба: 1.4097 Тейк-профит: 1.4042

Фрактален анализ на основните валутни двойки на 25 февруари

Ключовите нива за двойка USD/CHF са 0,9159, 0,9121, 0,9084, 0,9064, 0,9037, 0,9020 и 0,8991. Цената отчита тенденцията от 16 февруари като средносрочно първоначално условие. Сега очакваме краткосрочен растеж в диапазона от 0,9064 - 0,9084. След пробив на последната стойност, ще последва силно движение към целта от 0,9121. Цената може да се консолидира около това ниво. Крайната потенциална възходяща цел е 0,9159. След достигане на това ниво може да се очаква изтегляне надолу.

Краткосрочен спад се очаква в диапазона от 0,9037 - 0,9020. Пробив на 0,9020 ще доведе до дълбока корекция. Целта е зададена на 0,8991, което е и ключовото ниво на подкрепа.

Основната тенденция е възходящата тенденция от 16 февруари.

Препоръки за търговия:

Покупка: 0.9064 Тейк-профит: 0.9082

Покупка: 0.9086 Тейк-профит: 0.9120

Продажба: 0.9037 Тейк-профит: 0.9022

Продажба: 0.9018 Тейк-профит: 0.8991

Фрактален анализ на основните валутни двойки на 25 февруари

Ключовите нива за USD/JPY са 107,39, 107,02, 106,55, 106,27, 105,86, 105,52, 105,30 и 104,93. Цената се движи във възходящ тренд от 23 февруари. Затова очакваме краткосрочно възходящо движение в диапазона от 106,27 - 106,55. Ако последната стойност бъде пробита, силен растеж ще продължи към целта от 107,02. Крайната потенциална възходяща цел е 107,39. След достигане на това ниво, цената може да се консолидира и да се изтегли надолу.

Очаква се корекция след пробив на нивото от 105,86. В този случай целта е 105,52. Ключовата подкрепа нагоре е в диапазона от 105,52 - 105,30. Така че пробивът на цената ще стимулира развитието на низходяща тенденция. Първата потенциална цел е 104,93.

Основната тенденция е възходящата тенденция от 23 февруари.

Препоръки за търговия:

Купуване: 106,28 Тейк-профит: 106,55

Купуване: 106,57 Тейк-профит: 107,00

Продажба: 105,84 Тейк-профит: 105,54

Продажба: 105.30 Тейк-профит: 104.95

Фрактален анализ на основните валутни двойки на 25 февруари

Ключовите нива за двойка USD/CAD са 1,2643, 1,2581, 1,2539, 1,2482, 1,2456, 1,2408 и 1,2358. Цената се движи надолу от 17 февруари. В този случай очакваме спадът да продължи след пробив на цената през диапазона от 1,2482 - 1,2456. След това ще преминем към целта, зададена на 1,2408. Цената може да се консолидира по-близо до това ниво. Крайната потенциална цел за намаляване е 1,2358. След достигане на това ниво е възможно изтегляне нагоре.

Краткосрочният растеж от своя страна е възможен в диапазона от 1,2539 - 1,2581. След като последната стойност е пробита, ще настъпи дълбока корекция. Целта е определена на 1,2643, което е и ключовото ниво на подкрепа.

Основната тенденция е местната низходяща тенденция от 17 февруари.

Препоръки за търговия:

Покупка: 1.2539 Тейк-профит: 1.2580

Покупка: 1.2583 Тейк-профит: 1.2640

Продажба: 1.2455 Тейк-профит: 1.2408

Продажба: 1.2406 Тейк-профит: 1.2358

Фрактален анализ на основните валутни двойки на 25 февруари

Ключовите нива за двойката AUD/USD са 0,8171, 0,8113, 0,8084, 0,8023, 0,7955, 0,7909, 0,7853, 0,7783 и 0,7723. Възходящата тенденция, започнала от 2 февруари, остава. Очакваме цената да се повиши допълнително след пробив на нивото от 0,8023. В този случай целта е 0,8084. Междувременно може да се очаква краткосрочен растеж и консолидация в диапазона от 0,8084 - 0,8113. Крайната потенциална възходяща цел е 0,8171. След достигане на това ниво е възможно изтегляне надолу.

Напротив, краткосрочен спад е възможен в диапазона от 0,7955 - 0,7909. Пробив от 0,7909 ще доведе до дълбока корекция. Целта е зададена на 0,7853, което е и ключовото ниво на подкрепа. Пробивът на цената ще стимулира развитието на низходяща тенденция. В този случай първата потенциална цел е 0,7783.

Основната тенденция е възходящата тенденция от 17 февруари.

Препоръки за търговия:

Покупка: 0.8024 Тейк-профит: 0.8084

Покупка: 0.8114 Тейк-профит: 0.8170

Продажба: 0.7955 Тейк-профит: 0.7910

Продажба: 0.7907 Тейк-профит: 0.7855

Фрактален анализ на основните валутни двойки на 25 февруари

Ключовите нива за двойката EUR/JPY са 130,52, 130,00, 129,63, 129,10, 128,70, 128,26 и 127,23. Цената поддържа местната бича тенденция от 17 февруари. По този начин очакваме краткосрочен ръст в диапазона от 129,63 - 130,00. След като последната стойност бъде пробита, движението ще се възобнови до потенциалната цел от 130,52. От това ниво може да се получи изтегляне надолу.

Краткосрочен спад се очаква в диапазона от 129,10 - 128,70. Ако нивото от 128,70 се провали, може да се очаква дълбока корекция. Целта е зададена на 128,26, което е и ключовото ниво на подкрепа.

Основната тенденция е местната възходяща тенденция от 17 февруари.

Препоръки за търговия:

Купуване: 129,63 Тейк-профит: 130,00

Купуване: 130.02 Тейк-профит: 130.52

Продажба: 129.10 Тейк-профит: 128.72

Продажба: 128.68 Тейк-профит: 128.26

Фрактален анализ на основните валутни двойки на 25 февруари

Ключовите нива за двойката GBP/JPY са 151,39, 150,26, 149,15, 148,15, 147,04 и 146,42. Цената се движи във възходяща тенденция, започвайки от 4 февруари. В този случай очакваме тенденцията да се разшири, след като цената пробие нивото от 150,26. Следващата потенциална цел е 151,39. След достигане на това ниво може да се очаква изтегляне надолу.

Краткосрочен спад от своя страна се очаква в диапазона от 149,15 - 148,15. Ако нивото от 148,15 бъде пробито, ще настъпи дълбока корекция. Целта е определена на 147,04. Ключовата подкрепа е в диапазона от 147,04 - 146,42.

Основната тенденция е местната възходяща тенденция от 4 февруари.

Препоръки за търговия:

Купуване: 150,26 Тейк-профит: 151,39

Купуване: Тейк-профит:

Продажба: 149,15 Тейк-профит: 148,17

Продажба: 148.13 Тейк-профит: 147.04

*Публикуваният тук анализ на пазара има за цел да повиши вашата информираност, но не и да даде указания за извършване на сделка
Отидете до списъка със статиите Отидете към статиите на този автор Отворете търговска сметка