logo

FX.co ★ Fractal analysis of major currency pairs on February 26

Fractal analysis of major currency pairs on February 26

Преглед на 26 февруари:

Аналитичен преглед на популярните валутни двойки на часовата графика:

Fractal analysis of major currency pairs on February 26

Ключовите нива за двойката EUR/USD са 1.2394, 1.2340, 1.2315, 1.2276, 1.2237, 1.2220, 1.2162, 1.2116 и 1.2024. Цената се движи във възходяща тенденция от 17 февруари. Очакваме тя да се удължи след пробив на цената през диапазона 1.2220 - 1.2237. Това ще ни позволи да продължим движението към нивото 1,22276. Ако това ниво бъде пробито, цената ще се повиши допълнително до 1,2315. Цената може да се консолидира в диапазона от 1.2315 - 1.2340. Крайната потенциална възходяща цел е 1,2394. След достигане на това ниво е възможно изтегляне надолу.

На свой ред може да се очаква краткосрочен низходящ тренд в диапазона 1.2162 - 1.2116, от който може да настъпи ключов обрат нагоре. Ако последната стойност бъде пробито, това ще провокира низходящата тенденция за развитие. В този случай потенциалната цел е определена на 1.2024.

Основната тенденция е възходящата тенденция от 17 февруари, етап на корекция.

Препоръки за търговия:

Buy: 1.2238 Take profit: 1.2276

Buy: 1.2277 Take profit: 1.2315

Sell: 1.2160 Take profit: 1.2118

Sell: 1.2114 Take profit: 1.2030

Вижте още: Можете да откриете търговска сметка тук.
Fractal analysis of major currency pairs on February 26

Ключовите нива за двойката GBP/USD са 1.4107, 1.4042, 1.4001, 1.3941, 1.3875, 1.3839, 1.3735 и 1.3651. Цената следва формирането на меча тенденция от 24 февруари. В този случай очакваме да продължи да се движи надолу, след като нивото от 1.3940 бъде пробито. Целта е определена на 1,3875. Цената може да се консолидира в диапазона 1.3875 - 1.3839. Ако последната стойност бъде пробито, силен спад ще продължи към целта от 1.3735. Консолидация на цените може да се очаква по-близо до това ниво. Крайната цел за намаляване е определена на 1,3651. След достигане на това ниво цената може да се върне нагоре.

Междувременно е възможен краткосрочен растеж в диапазона 1.4001 - 1.4042. Ако нивото от 1.4042 бъде пробита, ще настъпи дълбока корекция. В този случай целта е 1.4107, което е и ключовото ниво на подкрепа.

Основната тенденция е формирането на низходяща тенденция от 24 февруари.

Препоръки за търговия:

Buy: 1.4001 Take profit: 1.4041

Buy: 1.4043 Take profit: 1.4107

Sell: 1.3940 Take profit: 1.3875

Sell: 1.3837 Take profit: 1.3737

Fractal analysis of major currency pairs on February 26

Ключовите нива за двойка USD/CHF са 0.9159, 0.9121, 0.9084, 0.9064, 0.9037, 0.9020 и 0.8991. Цената започна да се увеличава от 16 февруари. И така, очакваме краткосрочно движение нагоре в диапазона 0.9064 - 0.9084. Ако нивото от 0.9084 бъде пробита, ще последва силно движение към целта от 0.9121. Цената може да се консолидира около това ниво. Крайната възходяща цел е определена на ниво 0.9159. След като се достигне това ниво, може да се получи изтегляне надолу.

Възможен е краткосрочен спад в диапазона 0.9037 - 0.9020. Пробив от ниво 0.9020 ще доведе до дълбока корекция. Целта е зададена на 0.8991, което е и ключовото ниво на подкрепа.

Основната тенденция е възходящата тенденция от 16 февруари.

Препоръки за търговия:

Buy: 0.9064 Take profit: 0.9082

Buy: 0.9086 Take profit: 0.9120

Sell: 0.9037 Take profit: 0.9022

Sell: 0.9018 Take profit: 0.8991

Fractal analysis of major currency pairs on February 26

Ключовите нива за USD/JPY са 107.39, 107.02, 106.55, 106.27, 105.86, 105.52, 105.30 и 104.93. Цената се движи във възходяща тенденция от 23 февруари. Затова очакваме краткосрочно възходящо движение в диапазона 106.27 - 106.55. Ако последната стойност бъде пробита, силен растеж ще продължи към целта от 107.02. Крайната потенциална възходяща цел е 107,39. След достигане на това ниво, цената може да се консолидира и да се оттегли надолу.

Очаква се корекция след пробив на нивото от 105.86. Тук целта е определена на 105,52. подкрепата на бутоните нагоре е в диапазона 105,52 - 105,30. Така че пробивът на цената ще стимулира развитието на низходяща тенденция. Първата потенциална цел е 104,93.

Основната тенденция е възходящата тенденция от 23 февруари.

Препоръки за търговия:

Buy: 106.28 Take profit: 106.55

Buy: 106.57 Take profit: 107.00

Sell: 105.84 Take profit: 105.54

Sell: 105.30 Take profit: 104.95

Fractal analysis of major currency pairs on February 26

Ключовите нива за двойка USD/CAD са 1.2843, 1.2787, 1.2760, 1.2688, 1.2643, 1.2581, 1.2539, 1.2466 и 1.2408. Цената формира възходящ потенциал от 25 февруари. В този случай очакваме краткосрочен ръст в диапазона 1.2643 - 1.2688. Ако нивото от 1.2688 бъде пробита, силен спад ще продължи към целта от 1.2760. След това цената може да се консолидира в диапазона 1.2760 - 1.2787. Крайната възходяща цел е определена на ниво от 1.2843. След достигане на това ниво е възможно изтегляне надолу.

Краткосрочен спад от своя страна е възможен в диапазона от 1.2581 - 1.2539. Ако последната стойност е нарушена, тенденцията към намаляване ще се развие допълнително. В такъв случай първата потенциална цел е определена на 1.2466. Ще разгледаме крайната цел за намаляване при 1.2408. След достигане на това ниво цената може да се консолидира.

Основната тенденция е формирането на възходяща тенденция от 25 февруари.

Препоръки за търговия:

Buy: 1.2644 Take profit: 1.2686

Buy: 1.2690 Take profit: 1.2760

Sell: 1.2581 Take profit: 1.2540

Sell: 1.2537 Take profit: 1.2466

Fractal analysis of major currency pairs on February 26

Ключовите нива за двойката AUD/USD са 0.8009, 0.7965, 0.7912, 0.7870, 0.7819, 0.7777, 0.7705 и 0.7648. Тенденцията на спад, започнала на 25 февруари, продължава да се формира. В този контекст очакваме краткосрочен спад в диапазона 0.7819 - 0.7777. Ако нивото от 0.777 бъде пробита, това ще бъде последвано от силен спад към следващата цел, определена на 0.7705. Крайната цел за намаляване е 0.7648. След като се достигне това ниво, цената може да се върне нагоре.

Напротив, краткосрочен растеж е възможен в диапазона от 0.7870 - 0.7912. След пробив на последната стойност може да се получи дълбока корекция. Целта е зададена на 0.7965, което е и ключовото ниво на подкрепа. Цената, пробила това ниво, ще развие възходяща тенденция. В този случай първата потенциална цел е 0 8009.

Основната тенденция е формирането на низходяща тенденция от 25 февруари.

Препоръки за търговия:

Buy: 0.7870 Take profit: 0.7911

Buy: 0.7913 Take profit: 0.7965

Sell: 0.7817 Take profit: 0.7778

Sell: 0.7775 Take profit: 0.7707

Fractal analysis of major currency pairs on February 26

Ключовите нива за двойката EUR/JPY са 130,52, 130,00, 129,63, 129,10, 128,70, 128,26 и 127,23. Цената продължава да се придържа към местната бича тенденция от 17 февруари. По този начин очакваме краткосрочен ръст в диапазона 129,63 - 130,00. След като последната стойност бъде пробита, движението нагоре ще се възобнови до потенциалната цел от 130,52. От това ниво може да се получи изтегляне надолу.

Краткосрочен спад се очаква в диапазона 129,10 - 128,70. Ако нивото от 128,70 се провали, може да се очаква дълбока корекция. Целта е зададена на 128,26, което е и ключовото ниво на подкрепа.

Основната тенденция е местната възходяща тенденция от 17 февруари.

Препоръки за търговия:

Buy: 129.63 Take profit: 130.00

Buy: 130.02 Take profit: 130.52

Sell: 128.68 Take profit: 128.27

Sell: 128.24 Take profit: 127.53

Fractal analysis of major currency pairs on February 26

Ключовите нива за двойка GBP/JPY са 150,40, 149,66, 148,93, 148,41, 147.70, 147.24, 146.30, 145.70 и 145.28. Цената следва формирането на низходящата тенденция от 25 февруари. В този случай очакваме краткосрочен спад в диапазона от 147.70 - 147.24. Ако нивото от 147.24 бъде пробита, силен спад ще продължи до целта от 146.30. Крайната потенциална цел за намаляване е 145,28. След достигане на това ниво, цената може да се консолидира в диапазона 145.28 - 145.70, което ще бъде последвано от изтегляне нагоре.

Краткосрочен растеж от своя страна се очаква в рамките на 148.41 - 148.93. Ако последната стойност бъде пробито, ще настъпи дълбока корекция. Целта е зададена на 149,66, което е и ключовото ниво на подкрепа.

Основната тенденция е низходящата тенденция от 25 февруари.

Препоръки за търговия:

Buy: 148.41 Take profit: 148.91

Buy: 148.95 Take profit: 149.66

Sell: 147.24 Take profit: 146.35

Sell: 146.28 Take profit: 145.70


*Публикуваният тук анализ на пазара има за цел да повиши вашата информираност, но не и да даде указания за извършване на сделка
Отидете до списъка със статиите Отидете към статиите на този автор Отворете търговска сметка