logo

FX.co ★ Федералният резерв е в трудна позиция. Подобряването на икономическите прогнози не променя нищо. Преглед на USD, EUR и GBP

Федералният резерв е в трудна позиция. Подобряването на икономическите прогнози не променя нищо. Преглед на USD, EUR и GBP

Беше забележимо, че пазарът беше нервен преди срещата на FOMC. Доходността на трежърис на САЩ достигна нов годишен връх и щатският долар се утвърди в статута на сигурен актив. Федералният резерв обаче остави лихвата непроменена, което вече се очакваше от повечето експерти. Ставките за QE също се поддържат на 120 милиарда на месец, докато прогнозите за лихвите леко се променят. Тази година всички 18 участници в FOMC смятат, че няма нужда от увеличаване на ставката. През 2022 г. само четири са виждали такива причини, докато през 2023 г. имаме само седем, което всъщност е незначително.

Очаква се PCE да нарасне с 2,4% тази година, последвано от спад до 2% през 2022 г., а след това нов ръст до 2,1% през 2023 г. Очаква се бенчмаркът PCE, предпочитаната мярка за инфлация на Федералния резерв, да достигне 2,2% тази година и ще падне до 2% през 2022 г. Следователно Федералният резерв потвърждава, че ще толерира период на надцелена инфлация, преди да обмисли повишаване на лихвените проценти.

Федералният резерв е в трудна позиция. Подобряването на икономическите прогнози не променя нищо. Преглед на USD, EUR и GBP

Междувременно други прогнози на Фед показват рязко възстановяване на растежа на БВП до 6,5% през 2021 г. (преди това 4,2%) и 3,9% през 2022 г. Очаква се равнището на безработица да спадне до 4,5% през 2021 г. и след това да се върне до 3,5% до края от 2023 г. В същото време си струва да се отбележи важен нюанс – Федералният резерв не вижда значителен ръст на заплатите дори при равнище на безработица от 3,5% през 2023 г. Ако инфлацията остане стабилна на 2,1% през 2023 г., то максималната заетост изисква по-нисък процент на безработица.

Резултатите от срещата на Федералния резерв трябва да се считат за "гълъбови". Това е така, защото те не успяха да коментират един от основните въпроси, по които има разногласия, а именно запазването на предимствата за банките, които са основните купувачи на държавния дълг. Трябва да се отбележи, че този въпрос все още не е разрешен, което означава, че настоящите привилегии най-вероятно ще останат засега. За пазарите това означава стабилност и намаляване на риска.

Щатският долар очевидно спадна, но в дългосрочен план нищо не се промени за него. След изтеглянето вчера, трябва да очакваме, че то ще се върне към възходящия курс.

EUR/USD

Потребителската инфлация в еврозоната показва малък, но стабилен ръст от 0,9% на годишна база. Публикуваните данни в сряда бяха почти в съответствие с прогнозите.

Вижте още: Започнете търговия на Форекс пазара с брокер на европейско ниво!
Федералният резерв е в трудна позиция. Подобряването на икономическите прогнози не променя нищо. Преглед на USD, EUR и GBP

Инвеститорите очакват ЕЦБ да изпълни задачата за поддържане на благоприятни условия за финансиране, което означава необходимост от насочване на доходността по дългосрочни облигации, чийто темп на растеж не трябва да надвишава темпа на растеж на инфлацията.

Въпреки че ситуацията на дълговия пазар в еврозоната изглежда балансирана, трябва да приемем, че разпространението на доходността по облигациите на САЩ и еврозоната ще бъде в полза на щатския долар. В този случай натискът за понижаване на еврото ще продължи.

Оттеглянето на еврото нагоре към нивото от 1,1990 дава добра точка за продажба. Все още има голяма вероятност за спад до нивото от 1,1835 с последващ пробив по-долу.

GBP/USD

Английската централна банка изостава от Федералния резерв за няколко месеца. Следователно не бива да очакваме драстични промени от днешната среща. Сигналите, идващи от членовете на Комитета, са смесени. Холдейн говори за инфлационни рискове, когато икономиката се нормализира, което трябва да се разглежда като възходящ сигнал за паунда, докато председателят на АЦБ Бейли не коментира тези промени. Възможно е Английската централна банка леко да подобри прогнозите си и да предупреди за рисковете от промени в пазарните цени и само това. Паундът стерлинги е малко вероятно да получи подкрепа след срещата.

Повишаването до ниво от 1,3978 като реакция на резултатите от срещата на FOMC е неубедително. Това ниво е под предишния връх от 1,4002 и по този начин е по-вероятно спад до зона на подкрепа от 1,3910/30 с последващо пробив по-долу. Дългосрочната цел от 1,3730/50 запазва своята значимост.

*Публикуваният тук анализ на пазара има за цел да повиши вашата информираност, но не и да даде указания за извършване на сделка
Отидете до списъка със статиите Отидете към статиите на този автор Отворете търговска сметка