logo

FX.co ★ Фрактален анализ на основните валутни двойки на 23 март 2021 г.

Фрактален анализ на основните валутни двойки на 23 март 2021 г.

Преглед на 23 март:

Анализ на популярни валутни двойки на часовата диаграма (H1):

Фрактален анализ на основните валутни двойки на 23 март 2021 г.

Ключовите нива за двойката EUR/USD са 1.2155, 1.2107, 1.2047, 1.2000, 1.1951, 1.1935, 1.1911, 1.1873 и 1.1836. Цената се движи във възходяща тенденция от 9 март. Сега очакваме тази тенденция да продължи след пробив на нивото от 1.1951. Първата цел е определена на 1.2000, чийто пробив ще ни отведе до следващото ниво от 1.2047. Цената се консолидира близо до това ниво. В случай, че нивото от 1.2050 се провали, силен растеж ще се възобнови до целта от 1.2107. Около това ниво може да се очаква друга консолидация на цените. Крайната потенциална цел за повишаване е определена на 1.2155. След достигане на това ниво може да се очаква изтегляне надолу.

Краткосрочен спад от своя страна е възможен в диапазона 1.1911 - 1.1873. Ако последният бъде пробит, това ще доведе до развитие на низходяща тенденция. Потенциалната цел се вижда на 1.1836.

Основната тенденция е възходящата тенденция от 9 март, етап на корекция.

Препоръки за търговия:

Buy: 1.1951 Take profit: 1.2000

Buy: 1.2000 Take profit: 1.2045

Sell: 1.1910 Take profit: 1.1875

Sell: 1.1871 Take profit: 1.1836

Вижте още: Започнете търговия на Форекс пазара с брокер на европейско ниво!
Фрактален анализ на основните валутни двойки на 23 март 2021 г.

Ключовите нива за двойката GBP/USD са 1.3938, 1.3900, 1.3873, 1.3811, 1.3771, 1.3706 и 1.3680. Цената се движи в низходящ тренд от 18 март. Очакваме тази тенденция да се разшири след пробив на нивото от 1,3811. Целта е определена на 1.3771. Цената може да се консолидира около това ниво. Ако целта бъде пробита, силен спад ще продължи до следващата цел от 1.3706. Крайната потенциална цел за намаляване е 1,3680. След като го достигне, цената може да направи изтегляне нагоре.

Междувременно е вероятно краткосрочен растеж в диапазона от 1.3873 - 1.3900. В случай, че последният е счупен, ще настъпи дълбока корекция. Целта е определена на 1.3938, което е и ключовото ниво на подкрепа. Пробивът на цената ще благоприятства развитието на възходяща тенденция. В този случай потенциалната цел е 1,3999.

Основната тенденция е формирането на възходяща тенденция от 16 март.

Препоръки за търговия:

Buy: 1.3873 Take profit: 1.3900

Buy: 1.3902 Take profit: 1.3936

Sell: 1.3810 Take profit: 1.3775

Sell: 1.3769 Take profit: 1.3706

Фрактален анализ на основните валутни двойки на 23 март 2021 г.

Ключовите нива за двойка USD/CHF са 0.9379, 0.9310, 0.9272, 0.9230, 0.9206, 0.9159, 0.9127 и 0.9059. Цената се движи в низходящ тренд от 9 март. Тази тенденция се очаква да продължи след пробив на цената в диапазона от 0,9230 - 0,9206. Целта е определена на 0,9159. От друга страна, ще има краткосрочен спад и консолидация в диапазона 0.9159 - 0.9127. Крайната потенциална цел за намаляване е разположена на 0.9059. Ако това ниво бъде достигнато, цената може да се върне нагоре.

Междувременно цената може да се консолидира в диапазона 0,9274 - 0,9310. В случай, че нивото от 0.9310 бъде пробит, ще има формиране на възходящ потенциал. Първата цел е определена на 0.9379.

Основната тенденция е формирането на низходяща тенденция от 9 март.

Препоръки за търговия:

Buy: 0.9274 Take profit: 0.9310

Buy: 0.9312 Take profit: 0.9377

Sell: 0.9206 Take profit: 0.9164

Sell: 0.9158 Take profit: 0.9128

Фрактален анализ на основните валутни двойки на 23 март 2021 г.

Ключовите нива за USD/JPY са 109.97, 109.40, 108.56, 108.04 и 107.39. Цената се движи във възходяща тенденция от 23 февруари. В такъв случай очакваме краткосрочен растеж в диапазона от 109.40 - 109.97, от който може да възникне евентуално отдръпване в корекционно движение.

От друга страна, може да се очаква краткосрочен спад от порядъка на 108.56 - 108.04. Ако последният е счупен, ще настъпи дълбока корекция. Целта е определена на 107,39, което е и ключовото ниво на подкрепа.

Основната тенденция е възходящата тенденция от 23 февруари, очаква се корекция.

Препоръки за търговия:

Buy: 109.40 Take profit: 109.95

Buy: Take profit:

Sell: 108.54 Take profit: 108.06

Sell: 108.02 Take profit: 107.40

Фрактален анализ на основните валутни двойки на 23 март 2021 г.

Ключовите нива за двойка USD/CAD са 1.2700, 1.2650, 1.2626, 1.2561, 1.2529, 1.2468, 1.2428, 1.2399 и 1.2363. Цената формира потенциала за растеж от 18 март. Сега очакваме краткосрочен ръст в диапазона от 1,2529 до 1,2561. Ако последната стойност бъде пробита, силен растеж ще продължи към целта от 1.2626. Друга бележка е, че краткосрочен растеж с консолидация на цените може да се наблюдава в диапазона от 1,2626 - 1,2650. Крайната потенциална възходяща цел е 1,2700. След достигане на това ниво цената може да се върне надолу.

Краткосрочен спад е вероятно в диапазона от 1.2468 - 1.2428. Подкрепата нагоре с ключ е в диапазона 1.2428 - 1.2399. Пробивът на цената ще позволи да се развие низходящата тенденция. Целта е определена на 1,2363.

Основната тенденция е формирането на възходящ потенциал от 18 март.

Препоръки за търговия:

Buy: 1.2562 Take profit: 1.2626

Buy: 1.2627 Take profit: 1.2650

Sell: 1.2468 Take profit: 1.2430

Sell: 1.2427 Take profit: 1.2400

Фрактален анализ на основните валутни двойки на 23 март 2021 г.

Ключовите нива за двойката AUD/USD са 0.8009, 0.7884, 0.7814, 0.7696, 0.7646, 0.7576, 0.7498, 0.7450 и 0.7352. Цената се движи в низходящ тренд от 18 март. Тук очакваме краткосрочен спад в диапазона от 0,7696 - 0,7646. В случай, че последното ниво бъде пробито, силен спад ще се възобнови до първата цел от 0,7576. Цената се консолидира близо до това ниво. Ако първата цел е счупена, това ще ни отведе до следващата цел от 0,7498. Пореден краткосрочен спад и консолидация може да се очаква в диапазона 0.7498 - 0.7450. Крайната потенциална цел за намаляване е определена на 0.7352. След като го достигнете, може да се очаква изтегляне нагоре.

Цената, пробила ключовото ниво на подкрепа от 0.7814, ще доведе до формиране на възходяща тенденция. В този случай целта е зададена на 0.7884, чийто пробив ще ни позволи да се върнем към потенциалната цел от 0.8009.

Основната тенденция е низходящата тенденция от 18 март.

Препоръки за търговия:

Buy: 0.7814 Take profit: 0.7882

Buy: 0.7886 Take profit: 0.8009

Sell: 0.7695 Take profit: 0.7648

Sell: 0.7644 Take profit: 0.7576

Фрактален анализ на основните валутни двойки на 23 март 2021 г.

Ключовите нива за двойката EUR/JPY са 130.09, 129.81, 129.54, 129.11, 128.87, 128.53, 128.36 и 128.01. Цената се движи в низходящ тренд от 18 март. В момента тя е в областта на първоначалните условия. Очакваме низходящото движение да продължи, след като цената пробие диапазона 129.11 - 128.87. Целта е определена на 128,53 и цената може да се консолидира в диапазона 128,53 - 128,36. Крайната потенциална цел за намаляване е 128,01. След достигане на което, цената може да се върне нагоре.

Очаква се цената да се консолидира в диапазона 129,54 - 129,81. Ако нивото от 129,81 се провали, може да се очаква дълбока корекция. Целта е определена на 130.09, което е и ключовото ниво на подкрепа.

Основната тенденция е низходящата тенденция от 18 март.

Препоръки за търговия:

Buy: 129.82 Take profit: 130.07

Buy: 130.12 Take profit: 130.60

Sell: 128.85 Take profit: 128.55

Sell: 128.36 Take profit: 128.04

Фрактален анализ на основните валутни двойки на 23 март 2021 г.

Ключовите нива за двойката GBP/JPY са 151,82, 151,33, 150,98, 120,25, 149,75, 149,00 и 148,35. Цената формира низходящия потенциал от 18 март. С оглед на това очакваме краткосрочен спад в диапазона от 150,25 - 149,75. Ако последната стойност бъде пробита, силен спад ще продължи към целта от 149.00. Крайната потенциална цел за намаляване е определена на 148,35. След достигане на това ниво, цената може да се консолидира и да се изтегли нагоре.

На свой ред е възможен краткосрочен растеж в диапазона 150,98 - 151,33. Ако последната стойност бъде пробита, ще последва дълбока корекция. Целта е определена на 151.80, което е и ключовото ниво на подкрепа.

Основната тенденция е низходящата тенденция от 18 март.

Препоръки за търговия:

Buy: 151.00 Take profit: 151.30

Buy: 151.35 Take profit: 151.80

Sell: 150.25 Take profit: 149.80

Sell: 149.70 Take profit: 149.00


*Публикуваният тук анализ на пазара има за цел да повиши вашата информираност, но не и да даде указания за извършване на сделка
Отидете до списъка със статиите Отидете към статиите на този автор Отворете търговска сметка