logo

FX.co ★ Фрактален анализ на основните валутни двойки за 24 март 2021 г.

Фрактален анализ на основните валутни двойки за 24 март 2021 г.

Перспектива за 24 март:

Анализ на популярни валутни двойки на часовата графика (H1):

Фрактален анализ на основните валутни двойки за 24 март 2021 г.

Ключовите нива за двойката EUR/USD са 1.1924, 1.1893, 1.1869, 1.1836, 1.1812, 1.1766, 1.1726 и 1.1709. Цената се движи в низходящ тренд от 18 март. Сега очакваме краткосрочен спад в диапазона от 1.1836 - 1.1812. В случай, че последното бъде пробито, силен спад ще продължи до целта от 1,1766. Цената може да се консолидира около това ниво. Крайната потенциална цел за намаляване е определена на 1.1709. След достигане на това ниво, цената може да се консолидира в диапазона от 1.1726 - 1.1709 и да се изтегли нагоре.

От своя страна е възможен краткосрочен растеж в диапазона от 1.1869 - 1.1893. Ако нивото от 1.1893 бъде пробито, ще се развие дълбока корекция. Потенциалната цел тук е 1,1924.

Основната тенденция е низходящата тенденция от 18 март.

Препоръки за търговия:

Покупка: 1.1870 Тейк-профит: 1.1891

Покупка: 1.1894 Тейк-профит: 1.1924

Продажба: 1.1836 Тейк-профит: 1.1813

Продажба: 1.1811 Тейк-профит: 1.1770

Вижте още: Започнете търговия на Форекс пазара с брокер на европейско ниво!
Фрактален анализ на основните валутни двойки за 24 март 2021 г.

Ключовите нива за двойката GBP/USD са 1.3807, 1.3766, 1.3740, 1.3699, 1.3670, 1.3647, 1.3592 и 1.3553. Цената се движи в низходящ тренд от 18 март. Очакваме този тренд да се разшири след пробив на нивото от 1,3699. Целта е определена на 1,3670. Цената може да се консолидира в диапазона от 1,3670 до 1,3647. Ако последната стойност бъде пробита, резкият спад ще се възобнови към следващата цел от 1.3592. Крайната потенциална цел за намаляване е определена на 1.3553. След като се достигне това ниво, може да се очаква консолидация на цените, както и изтегляне нагоре.

Междувременно се очаква краткосрочен растеж в диапазона от 1,3740 - 1,3766. Ако нивото от 1.3766 бъде пробито, ще последва дълбока корекция. Целта е определена на 1.3807, което е и ключовото ниво на подкрепа.

Основната тенденция е низходящата тенденция от 18 март.

Препоръки за търговия:

Покупка: 1.3740 Тейк-профит: 1.3764

Покупка: 1.3767 Тейк-профит: 1.3805

Продажба: 1.3699 Тейк-профит: 1.3670

Продажба: 1.3645 Тейк-профит: 1.3592

Фрактален анализ на основните валутни двойки за 24 март 2021 г.

Ключовите нива за двойка USD/CHF са 0.9454, 0.9406, 0.9390, 0.9363, 0.9324, 0.9302 и 0.9269. Цената се движи в възходящ тренд от 17 март. Очакваме този растеж да продължи след пробив на нивото от 0,9363. Целта е определена на 0.9390. Цената може да се консолидира в диапазона от 0.9390 - 0.9406. Крайната потенциална възходяща цел е 0,9454. След достигане до него е възможно изтегляне надолу.

Краткосрочен растеж е вероятен в диапазона от 0,9324 - 0,9302. Ако последното ниво бъде пробито, това ще доведе до дълбока корекция. Целта се вижда на 0.9269, което е и ключовото ниво на подкрепа.

Основната тенденция е възходящата тенденция от 17 март.

Препоръки за търговия:

Покупка: 0.9363 Тейк-профит: 0.9390

Покупка: 0.9407 Тейк-профит: 0.9454

Продажба: 0.9324 Тейк-профит: 0.9303

Продажба: 0.9301 Тейк-профит: 0.9270

Фрактален анализ на основните валутни двойки за 24 март 2021 г.

Ключовите нива за USD/JPY са 109.97, 109.40, 108.56, 108.04 и 107.39. Цената се движи в възходящ тренд от 23 февруари. Следователно очакваме краткосрочен ръст в диапазона от 109.40 - 109.97, при който може да се случи евентуално изтегляне в корекционно движение.

От друга страна е възможен краткосрочен спад в диапазона от 108,56 - 108,04. Ако нивото от 108.04 е пробито, ще настъпи дълбока корекция. Целта е определена на 107,39, което е и ключовото ниво на подкрепа.

Основната тенденция е възходящата тенденция от 23 февруари, очаква се корекция.

Препоръки за търговия:

Купуване: 109.40 Тейк-профит: 109.95

Купуване: Тейк-профит:

Продажба: 108.54 Тейк-профит: 108.06

Продажба: 108.02 Тейк-профит: 107.40

Фрактален анализ на основните валутни двойки за 24 март 2021 г.

Ключовите нива за двойка USD/CAD са 1.2788, 1.2753, 1.2700, 1.2650, 1.2626, 1.2561, 1.2529 и 1.2489. Цената се движи във възходяща тенденция от 18 март. Очакваме тази тенденция да продължи, след като цената успее да пробие диапазона от 1.2626 - 1.2650. Целта е определена на 1.2700. Цената се консолидира около него. Ако тази цел бъде пробита, силен растеж ще продължи към следващата цел от 1.2753. Крайната потенциална възходяща цел е 1.2788. След достигане на това ниво е възможно изтегляне надолу.

Междувременно може да се очаква краткосрочен спад в диапазона от 1.2561 - 1.2529. Ако последното бъде пробито, ще настъпи дълбока корекция. Целта е определена на 1.2489, което е и ключовото ниво на подкрепа.

Основната тенденция е възходящата тенденция от 18 март.

Препоръки за търговия:

Покупка: 1.2650 Тейк-профит: 1.2700

Покупка: 1.2703 Тейк-профит: 1.2752

Продажба: 1.2560 Тейк-профит: 1.2531

Продажба: 1.2527 Тейк-профит: 1.2490

Фрактален анализ на основните валутни двойки за 24 март 2021 г.

Ключовите нива за двойката AUD/USD са 0.7742, 0.7686, 0.7646, 0.7588, 0.7554, 0.7467, 0.7442 и 0.7378. Цената се движи в низходящ тренд от 18 март. Очакваме тази тенденция да се разшири след пробив на цената от диапазона от 0.7588 - 0.7554. Тук целта е зададена на 0.7467. Цената може да се консолидира в диапазона от 0.7467 - 0.7442. Крайната потенциална цел за намаляване е нивото от 0.7378. Очакваме цената да се премести тук след пробив на нивото от 0.7441.

Като алтернатива може да се очаква краткосрочен растеж в диапазона от 0,7646 - 0,7686. Ако последната стойност бъде пробита, ще настъпи дълбока корекция. Целта е зададена на 0.7742, което е и ключовото ниво на подкрепа.

Основната тенденция е низходящата тенденция от 18 март.

Препоръки за търговия:

Купуване: 0.7646 Тейк-профит: 0.7685

Купуване: 0.7887 Тейк-профит: 0.7741

Продажба: 0.7554 Тейк-профит: 0.7468

Продажба: 0.7441 Тейк-профит: 0.7378

Фрактален анализ на основните валутни двойки за 24 март 2021 г.

Ключовите нива за двойката EUR/JPY са 129.54, 129.11, 128.87, 128.36, 128.01, 127.79, 127.31 и 127.09. Цената се движи в низходящ тренд от 18 март. Движението надолу се очаква да се възобнови след пробив на нивото от 128,36. Целта е определена на 128.01. Цената може да се консолидира в диапазона от 128.01 - 127.79. В случай, че нивото от 127.77 е пробито, силен спад ще продължи към следващата цел от 127.31. Крайната потенциална цел за намаляване е 127.09. След достигане на това ниво може да се очаква изтегляне нагоре.

Така че, краткосрочен растеж е възможен в диапазона от 128,87 - 129,11. Ако нивото от 129.11 е пробито, може да се очаква дълбока корекция. Целта е определена на 129,54, което е и ключовото ниво на подкрепа.

Основната тенденция е низходящата тенденция от 18 март.

Препоръки за търговия:

Купуване: 128,87 Тейк-профит: 129,10

Купуване: 129.13 Тейк-профит: 129.52

Продажба: 128.34 Тейк-профит: 128.01

Продажба: 127,77 Тейк-профит: 127,35

Фрактален анализ на основните валутни двойки за 24 март 2021 г.

Ключовите нива за двойката GBP/JPY са 150.52, 149.75, 149.34, 148.35, 147.75, 147.33 и 146.43. Цената се движи в низходящ тренд от 18 март. Очакваме тази тенденция да се възобнови след пробив на нивото от 148,35. Целта е определена на 147,75. От друга страна, има консолидация на цените в диапазона от 147.75 - 147.33. Крайната низходяща цел е нивото от 146.43. След достигане на това ниво, цената може да се консолидира и да се изтегли нагоре.

На свой ред може да се очаква краткосрочен растеж в диапазона от 149,34 - 149,75. Ако нивото от 149,75 бъде пробито, ще настъпи дълбока корекция. Целта е зададена на 150,52, което е и ключовото ниво на подкрепа.

Основната тенденция е низходящата тенденция от 18 март.

Препоръки за търговия:

Купуване: 149.34 Тейк-профит: 149.75

Купуване: 149.80 Тейк-профит: 150.36

Продажба: 148.35 Тейк-профит: 147.90

Продажба: 147.33 Тейк-профит: 146.45

*Публикуваният тук анализ на пазара има за цел да повиши вашата информираност, но не и да даде указания за извършване на сделка
Отидете до списъка със статиите Отидете към статиите на този автор Отворете търговска сметка