logo

FX.co ★ Анализ на показателите. Преглед в рамките на деня за валутната двойка GBP/USD 25.03.21

Анализ на показателите. Преглед в рамките на деня за валутната двойка GBP/USD 25.03.21

Анализ на тенденциите (фиг. 1).

Днес пазарът може да започне да се движи нагоре от нивото от 1.3686 (затварянето на днешната свещ вчера) с целта от 1.3791-8 средна EMA (синя тънка линия). При тестване на тази линия е възможно да продължите да работите с целта от 1,3850-21 средна EMA (черна тънка линия).

Вижте още: Можете да откриете търговска сметка тук.
Анализ на показателите. Преглед в рамките на деня за валутната двойка GBP/USD 25.03.21

Фигура 1 (дневна диаграма).

Изчерпателен анализ:

- Анализ на показателите - нагоре

- Нива на Фибоначи - нагоре

- Обеми - нагоре

- Анализ на свещ - надолу

- Анализ на тенденциите - нагоре

- ленти на Болинджър - нагоре

- Седмична диаграма - нагоре

Общо заключение:

Днес цената може да започне да се движи от нивото от 1.3686 (затварянето на дневната свещ от вчера) с целта от 1.3791-8 средна EMA (синя тънка линия). При тестване на тази линия е възможно да продължите да работите с целта от 1,3850-21 средна EMA (черна тънка линия).

Алтернативен сценарий: от нивото 1.3686 (затварянето на днешната свещ вчера), той може да започне да се движи надолу с целта от 1.3562 - ниво на изтегляне от 23.6% (червената пунктирана линия). При тестване на това ниво е възможно да продължите да работите надолу с целта от 1.3481 - историческото ниво на подкрепа (синя пунктирана линия).

*Публикуваният тук анализ на пазара има за цел да повиши вашата информираност, но не и да даде указания за извършване на сделка
Отидете до списъка със статиите Отидете към статиите на този автор Отворете търговска сметка