logo

FX.co ★ Анализ на показателите. Преглед в рамките на деня за EUR/USD за 8 април 2021 г.

Анализ на показателите. Преглед в рамките на деня за EUR/USD за 8 април 2021 г.

Анализ на тенденциите (фиг. 1).

В четвъртък се очаква пазарът да разшири възходящата тенденция от 1.1869 (нивото на затваряне на дневната свещ от вчера) до целта, зададена на 1.1922, нивото на корекция от 76.4% (синята пунктирана линия). Ако цената тества това ниво, то може да достигне историческото ниво на съпротива от 1.1954 (синята пунктирана линия).

Вижте още: Започнете Форекс търговия с депозит от 1 щатски долар или повече.
Анализ на показателите. Преглед в рамките на деня за EUR/USD за 8 април 2021 г.

Фиг. 1 (дневна графика).

Изчерпателен анализ:

- анализ на индикатора - възходяща тенденция;

- Анализ на корекцията на Фибоначи - възходяща тенденция;

- анализ на обема - възходяща тенденция;

- анализ на свещи - възходяща тенденция;

- анализ на тенденциите - възходящ тренд;

- анализ на лентите на Болинджър - възходяща тенденция;

- седмичен анализ на графиката - възходяща тенденция.

Заключение:

В четвъртък се очаква пазарът да разшири възходящата тенденция от 1.1869 (нивото на затваряне на дневната свещ от вчера) до целта, зададена на 1.1922, нивото на корекция от 76.4% (синята пунктирана линия). Ако цената тества това ниво, то може да достигне историческото ниво на съпротива от 1.1954 (синята пунктирана линия).

Като алтернатива цената може да спадне от 1.1869 (нивото на затваряне на дневната свещ от вчера) до целта, зададена на 1.1812, историческото ниво на съпротива (синята пунктирана линия).

*Публикуваният тук анализ на пазара има за цел да повиши вашата информираност, но не и да даде указания за извършване на сделка
Отидете до списъка със статиите Отидете към статиите на този автор Отворете търговска сметка