logo

FX.co ★ Гореща прогноза за EUR/USD на 9 април 2021 г.

Гореща прогноза за EUR/USD на 9 април 2021 г.

Формално вчера пазарът се държеше съвсем нормално и дори реагира на публикуваните макроикономически данни. Реакцията обаче беше доста странна. Увеличението на индекса на цените на производител в Европа, от 0,4% на 1,5%, доведе до отслабване на единната европейска валута, но толкова незначително, че може да се види чрез микроскоп. Междувременно се очакваше темпът на растеж на цените на производител да се ускори до 1,1%. Предишните данни бяха ревизирани от 0,0%. Така че растежът е много сериозен, премахвайки всякакви съмнения относно по-нататъшния растеж на инфлацията. Потребителските цени ще се повишат и то доста бързо. Това означава, че Европейската централна банка трябва да се погрижи по този въпрос възможно най-скоро, или ще бъде твърде късно. Ситуацията се усложнява от факта, че единствената мярка за овладяване на инфлацията е затягането на паричната политика. Например чрез повишаване на лихвените проценти. Но европейската икономика сега просто не е готова за това. Така че би било логично вчера да се види доста забележимо и сериозно отслабване на единната европейска валута, но това не се случи.

Индекс на цените на производител (Европа):

Гореща прогноза за EUR/USD на 9 април 2021 г.

Единната европейска валута показа доста добър растеж, който започна точно по времето на публикуването на данни за заявленията за обезщетения за безработица в САЩ. Те излязоха забележимо по-лоши от прогнозите. По-специално броят на първоначалните заявки се е увеличил от 728 хиляди на 744 хиляди, въпреки че е трябвало да бъде намален на 675 хиляди. Броят на повторните заявки е намалял от 3,750 хиляди на 3,734 хиляди, с прогноза от 3,610 хиляди. В резултат на това общият брой заявления за обезщетения за безработица остана непроменен. С други думи, възстановяването на пазара на труда е спряло. Но това не означава нищо. Човек не може да прави далечни изводи само от една седмица данни. Но пазарът реагира много по-силно на това, отколкото на по-сериозните данни от Европа. Така че спекулативният компонент все още е изключително голям.

Брой повторни заявления за обезщетения за безработица (САЩ):

Вижте още: Започнете търговия на Форекс пазара с брокер на европейско ниво!
Гореща прогноза за EUR/USD на 9 април 2021 г.

Днес цялото внимание е насочено към цените на производители в САЩ, чийто темп на растеж може да се ускори от 2,8% до 3,5%. Междувременно в Европа растежът е доста значителен. И това не е поради факта, че самият мащаб на увеличението на цените на производител е много по-висок. С други думи, инфлацията има добър потенциал за растеж, който ще бъде реализиран в рамките на следващите два или три месеца. Федералният резерв обаче, подобно на Европейската централна банка, се преструва, че нищо не се случва. Освен това американският регулатор изобщо не разглежда въпроса за бързия растеж на инфлацията, дори като хипотетичен проблем. Това поведение на регулатора, съчетано с покачващите се цени, предизвиква много притеснения, което може да доведе до забележимо отслабване на позицията на долара.

Индекс на цените на производител (САЩ):

Гореща прогноза за EUR/USD на 9 април 2021 г.

Валутната двойка EUR/USD успя да актуализира местния връх от 7 април (1,1914) през предходния търговски ден, където котировката скочи до нивото от 1,1927 за известно време, но в резултат обемът на дългите позиции намаля.

Пазарната динамика все още е висока, което отразява стабилния интерес от страна на спекулантите.

Ако продължим от текущото местоположение на котировката, можем да видим, че след лек застой по време на азиатската сесия, котировката отново се понижи, връщайки участниците на пазара на нивата от предходния ден.

Разглеждайки търговската графика като цяло, дневния период, заслужава да се отбележи, че от началото на април еврото се е укрепило с повече от 200 пункта.

В тази ситуация можем да предположим, че котировката за известно време ще се върне на нивата от 1,1880-1,1870. Но предвид скорошния възходящ интерес, търговците все още имат шанс да се доближат до зоната на психологическото ниво от 1,1950/1,2000.

От гледна точка на цялостен анализ на индикатора е ясно, че индикаторите на техническите инструменти в минутния интервал сигнализират за продажба поради процеса на откат. Часовият и дневният период са ориентирани към движение нагоре, което сигнализира за покупка.

Гореща прогноза за EUR/USD на 9 април 2021 г.

*Публикуваният тук анализ на пазара има за цел да повиши вашата информираност, но не и да даде указания за извършване на сделка
Отидете до списъка със статиите Отидете към статиите на този автор Отворете търговска сметка