logo

FX.co ★ Прогноза за Етериум за 12 април 2021 г.

Прогноза за Етериум за 12 април 2021 г.

Прогноза за Етериум за 12 април 2021 г.

1. Анализ на обема на ETH/TUSD от Binance

2. Дългосрочен анализ на тенденциите

3. Средносрочен анализ на тенденциите

4. Краткосрочен анализ на тенденциите

5. Анализ на японски свещник

6. Заключение

7. Статистика

1. Анализ на обема на ETH/TUSD от Binance

Анализът се основава на данните за търгувания обем от борсата Binance на дневната графика. Анализът се извършва въз основа на теорията за профила на отпечатъка. Според теорията движението на нивото на най-търгувания обем в рамките на деня може да показва вероятната посока на тенденцията. Най-големият обем на търговия е нивото с най-голям брой извършени транзакции. Тоест, това е нивото на основните играчи на пазара. Съответно, ако най-високият търгуван обем се покачи, това показва възходяща тенденция. В противен случай, ако нивото спадне, това показва низходяща тенденция. Хаотичните движения сигнализират, че пазарът се търгува в плосък диапазон.

10.04.21 – нивото на най-високия търгуван обем (POC– PointOfControl) – 2100

11.04.21 – нивото на най-високия търгуван обем (POC – PointOfControl) – 2149.91

POC се е повишил. Цената е над POC. Пазарът е във възходяща тенденция. Следователно можете да отворите дълги позиции.

2. Дългосрочен анализ на тенденциите

Тенденцията е ваш приятел. Много търговци знаят тази поговорка, но не знаят как да я използват. Отговорът е прост: да търгувате само с тенденцията. По този начин вашите сделки ще бъдат по-печеливши и по-малко рискови. Според класическата теория на Dow има три основни тенденции:

дългосрочна

средносрочна

краткосрочна

Тези тенденции трябва да бъдат анализирани преди да навлезете на пазара. Сега нека ги разгледаме.

Дългосрочната тенденция е дневната тенденция. В този случай сделките се извършват в дневната времева рамка и се провеждат в продължение на няколко дни. Анализът на дневната тенденция е направен с помощта на 48-периодната експоненциална пълзяща средна. Ако дневният свещник се затвори над EMA 48, това ще покаже възходяща тенденция. Трябва да отворите дълги позиции. В противен случай, ако дневният свещник се затвори под EMA 48, това е низходяща тенденция и трябва да отворите къси позиции.

Вижте още: Можете да откриете търговска сметка тук.
Прогноза за Етериум за 12 април 2021 г.

Цената е над EMA 48. Това е възходяща дългосрочна тенденция. Ето защо трябва да помислите за влизане в дълги позиции.

3. Анализ на средносрочната тенденция

Средносрочната тенденция е тенденцията на 4-часовата графика (H4). В този случай ще се обърнем и към EMA 48. Ако свещникът се затвори над EMA 48 на графиката H4, това ще покаже възходяща тенденция. По този начин трябва да отворите в дълги позиции. В противен случай, ако свещникът се затвори под EMA 48 на графиката H4, това ще показва низходяща тенденция. Следователно трябва да отворите къси позиции.

Прогноза за Етериум за 12 април 2021 г.

Цената е над EMA 48. Това е възходяща средносрочна тенденция. Следователно можете да закупите инструмента.

4. Анализ на краткосрочна тенденция

Краткосрочна тенденция е тенденцията във времевата рамка H1. Освен това тя може да покаже входна точка на пазара. Отново се насочваме към EMA 48. Ако свещникът се затвори над EMA 48 на графиката H1, това ще покаже възходяща тенденция. По този начин трябва да отворите дълги позиции. Като алтернатива, ако свещникът се затвори под EMA 48, това ще показва низходяща тенденция. Следователно трябва да отворите къси позиции.

Прогноза за Етериум за 12 април 2021 г.

Цената е над EMA 48. Това е възходяща краткосрочна тенденция. Дългосрочната тенденция, средносрочната и краткосрочната тенденция са в съответствие.

5. Анализ на японски свещник

Класически японски свещник анализ се прилага към дневната времева рамка. Дневният свещник се анализира.

Прогноза за Етериум за 12 април 2021 г.

Белият дневен свещник се затвори нагоре. Дългото му тяло и малките сенки са в рамките на предишния свещник. Въз основа на анализ на японския свещник е вероятна възходяща тенденция.

6. Заключение

  1. Анализ на обема - КУПУВАНЕ.
  2. Дългосрочен анализ на тенденциите - КУПУВАНЕ.
  3. Средносрочен анализ на тенденциите - КУПУВАНЕ.
  4. Краткосрочен анализ на тенденциите - КУПУВАНЕ.
  5. Анализ на японски свещник - КУПУВАНЕ.

Заключение: Можете да закупите ETH/TUSD на 12 април 2021 г., тъй като различните анализи дават подобни прогнози.

7. Статистика

За да се анализира доколко е ефективен този подход, се проследяват данните за завършени транзакции. Прогнозата е направена за четири инструмента: Биткойн, Етериум, Лайткойн, BCH/USD. Изявление:

Прогноза за Етериум за 12 април 2021 г.

Настоящата тенденция в ETH/TUSD е преместена към нулево ниво.

Рискът за сделка е 1% от депозита. Стоп-лос за нови сделки се поставя извън дневните крайни точки. Не задаваме Тейк-профит, защото ще продължим да движим Стоп-лос над крайните точки на предстоящите сесии.

Тъй като търговията се извършва на дневни графики, тази препоръка е от значение през целия ден.

Търгувайте с тенденцията и ще генерирате печалба!

*Публикуваният тук анализ на пазара има за цел да повиши вашата информираност, но не и да даде указания за извършване на сделка
Отидете до списъка със статиите Отворете търговска сметка