logo

FX.co ★ Японският водещ индекс се повишава по-малко от очакваното

Японският водещ индекс се повишава по-малко от очакваното

Водещият индекс на Япония се е повишил по-малко от прогнозираното през август, показват окончателните данни от кабинета в понеделник.

Водещият индекс, който измерва бъдещата икономическа активност, се повиши до 88,4 през август от 86,7 през юли. В първоначалната оценка показанието е 88,8.

Индексът на съвпаденията се увеличи до 79,2 през август срещу 79,4 в първоначалната оценка

. През юли показанията бяха 78,3.

Индексът на изоставане падна до 91,4 през август от 92,3 през предходния месец. Според първоначалната оценка показанието е 89,7.

*Публикуваният тук анализ на пазара има за цел да повиши вашата информираност, но не и да даде указания за извършване на сделка
Отидете до списъка със статиите Отворете търговска сметка