logo

FX.co ★ През септември индустриалното производство в Сингапур рязко нараства

През септември индустриалното производство в Сингапур рязко нараства

Промишленото производство в Сингапур нарасна рязко през септември, показват данни от Съвета за икономическо развитие в понеделник.

Промишленото производство нараства с 24,2% годишно през септември, след ръст от 15,4% през август. Икономистите прогнозираха годишен ръст от 2,5 процента.

С изключение на биомедицинското производство, производството нараства с 8,5% годишно през септември, след 16,4% увеличение през предходния месец.

На месечна база промишленото производство нараства със сезонно коригирани 10,1% през септември, след 15,5% ръст през предходния месец. Икономистите очакваха спад от 7,8%.

Производството на биомедицинско производство нарасна с 89,8% през септември. Производството на електроника се повиши с 30,1%, а производството на химикали се увеличи с 0,4%.

Междувременно производството на общо производство и транспортно машиностроене спадна съответно с 8,0% и 35,8%. Прецизното инженерство е спаднало с 1,5%.

*Публикуваният тук анализ на пазара има за цел да повиши вашата информираност, но не и да даде указания за извършване на сделка
Отидете до списъка със статиите Отворете търговска сметка