logo

FX.co ★ Цените на производителите в Испания падат с по-бавни темпове

Цените на производителите в Испания падат с по-бавни темпове

Цените на производителите в Испания продължиха да падат през септември, макар и с по-бавни темпове, показват данни на статистическата служба INE в понеделник.

Цените на производители спаднаха с 3.3% на годишна база през септември, по-бавно от спада от 3.5%, наблюдаван през август.

На месечна база цените на производители са нараснали с 0,3%, като обръщат 0,2% спад през предходния месец.

Сред подгрупите цените на енергията показват най-големия годишен спад от 10 процента през септември. Цените на междинните стоки спаднаха с 1,6%. Междувременно цените на капиталовите и потребителските стоки се повишиха съответно с 0.9% и 0.6%.

*Публикуваният тук анализ на пазара има за цел да повиши вашата информираност, но не и да даде указания за извършване на сделка
Отидете до списъка със статиите Отворете търговска сметка