logo

FX.co ★ Цените на производителите във Франция са спаднали през септември

Цените на производителите във Франция са спаднали през септември

Цените на производителите във Франция са спаднали през септември, показаха данни на статистическата служба Insee във вторник.

На френския пазар цените на производители са се понижили с 2,4% годишно през септември, след 2,5% спад през предходния месец.

Цените на петролните продукти са спаднали с 41,7% на годишна база през септември.

На месечна база цените на производители са нараснали с 0,2% през септември, след 0,1% увеличение през предходния месец.

Последното увеличение се дължи главно на повишаването на продуктите на минната и добивната промишленост, енергията и водата с 1,6%.

Междувременно цените на производствените продукти са спаднали с 0,1 процента.

Цените на производителите на общия пазар са спаднали с 2,1% на годишна база през септември, също както през август.

*Публикуваният тук анализ на пазара има за цел да повиши вашата информираност, но не и да даде указания за извършване на сделка
Отидете до списъка със статиите Отворете търговска сметка