logo

FX.co ★ Цените на производителите в Италия падат още повече през септември

Цените на производителите в Италия падат още повече през септември

Цените на производителите в Италия спаднаха допълнително през септември, показват данни на статистическата служба Istat в сряда.

Индексът на цените на производителите е намалял с 3,1% на годишна база през септември, след 3,0% спад през август.

На месечна база цените на производители са нараснали с 0,1% през септември, както и през предходния месец.

На вътрешния пазар цените на производители са нараснали с 0,3% на месечна база и са намалели с 3,8% в сравнение с предишната година през септември.

Цените на производители на външния пазар остават непроменени месечно през септември и намаляват с 1.1% на годишна база.

Отделни данни от статистическата служба показват, че търговският излишък извън ЕС се е увеличил до 5 евро.

322 милиарда през септември от 2,785 милиарда евро за същия месец на миналата година.

През август търговският излишък беше 3,581 млрд. Евро.

Износът нараства с 3.0% годишно през септември, след спад от 9.9% през август.

Вносът е намалял с 12,4% годишно през септември, след 16,6% спад през предходния месец.

На месечна база, износът се е увеличил с 8,3%, а вносът е намалял с 2,7%.

*Публикуваният тук анализ на пазара има за цел да повиши вашата информираност, но не и да даде указания за извършване на сделка
Отидете до списъка със статиите Отворете търговска сметка