logo

FX.co ★ БВП на Испания се е възстановил през третото тримесечие

БВП на Испания се е възстановил през третото тримесечие

Испанската икономика се е възстановила от рецесия през третото тримесечие, задвижвана от разходите на домакинствата, инвестициите и износа, показаха предварителните данни на статистическата служба INE в петък.

Брутният вътрешен продукт е нараснал последователно с 16,7%, за разлика от 17,8% спад през второто тримесечие и 5,2% спад през първото тримесечие. Икономистите прогнозираха само 13,5% ръст.

На годишна база БВП е спаднал с 8,7%, след като преди тримесечие е намалял с 21,5%. Икономистите прогнозираха годишен спад от 12,2%. Всички компоненти на БВП осигуриха положителен принос за растежа. Потреблението на домакинствата е нараснало с 20,7%, а държавните разходи са се повишили с 1,1% на тримесечие.

Формирането на основен брутен капитал се е повишило с 19,9% през третото тримесечие. Износът и вносът са нараснали съответно с 34,3% и 28,4%.

*Публикуваният тук анализ на пазара има за цел да повиши вашата информираност, но не и да даде указания за извършване на сделка
Отидете до списъка със статиите Отворете търговска сметка