logo

FX.co ★ Цените в еврозоната спадат за трети пореден месец

Цените в еврозоната спадат за трети пореден месец

Потребителските цени в еврозоната са спаднали за трети пореден месец през октомври и основната инфлация се е запазила стабилна, показаха в петък предварителните оценки на Евростат.

Хармонизираният индекс на потребителските цени е намалял с 0,3%, както и през септември. Спадът беше в съответствие с очакванията на икономистите.

В сравнение с предходния месец цените са се повишили с 0,2 процента през октомври.

Основната инфлация, която изключва цените на енергията, храните, алкохола и тютюна, беше 0,2 процента през октомври, както и през септември. Основният индекс CPI нарасна с 0,1% спрямо предходния месец.

Цените на храните, алкохола и тютюна са се повишили с 2,0% след 1,8% увеличение през септември. Разходите за услуги са нараснали с 0,4% след 0,5% ръст през септември.

Цените на неенергийните индустриални стоки са спаднали с 0,1% след 0,3% спад през септември. Цените на енергията са се понижили с 8,4% след спад от 8,2% през предходния месец.

Евростат ще публикува пълните данни за CPI за октомври на 18 ноември.

*Публикуваният тук анализ на пазара има за цел да повиши вашата информираност, но не и да даде указания за извършване на сделка
Отидете до списъка със статиите Отворете търговска сметка