logo

FX.co ★ Германските фабрични поръчки се покачват по-малко от очакваното

Германските фабрични поръчки се покачват по-малко от очакваното

Растежът на новите поръчки в Германия през септември беше много по-слаб от очакваното, показват данни на статистическата служба Destatis в четвъртък.

Фабричните поръчки нараснаха сезонно и календарът се коригира с 0,5% на месечна база през септември, докато икономистите прогнозираха увеличение с 2%.

Темпът на растеж се забави рязко от 4,9% през август, който беше ревизиран от 4,5%.

Като се изключат основните поръчки, реалните нови поръчки в производството нараснаха с 4,5% спрямо предходния месец.

На годишна база фабричните поръчки намаляват календарно коригиран с 1,9% през септември след 1,7% спад през август.

*Публикуваният тук анализ на пазара има за цел да повиши вашата информираност, но не и да даде указания за извършване на сделка
Отидете до списъка със статиите Отворете търговска сметка