logo

FX.co ★ Спад в продажбите на дребно в еврозоната през септември

Спад в продажбите на дребно в еврозоната през септември

Продажбите на дребно в еврозоната са спаднали повече от очакваното през септември, след като се възстановиха през август, показват данните, публикувани от Евростат в четвъртък.

Обемът на продажбите на дребно е спаднал с 2% на месечна база през септември, за разлика от 4,2% увеличение през август. Очакваше се продажбите да спаднат с 1%.

Продажбите на храни, напитки и тютюн са се понижили с 1,4% на месечна база, а продажбите на нехранителни продукти са спаднали с 2,6%. В същото време продажбите на автомобилни горива в специализирани магазини са намалели с 0,2%.

На годишна база ръстът на продажбите на дребно е намалял наполовина до 2,2% от 4,4% през август. Икономистите прогнозираха ръст от 2,8%.

В ЕС-27 през септември продажбите на дребно са спаднали с 1,7% на месечна база, но са нараснали с 2,1% на годишна база.

*Публикуваният тук анализ на пазара има за цел да повиши вашата информираност, но не и да даде указания за извършване на сделка
Отидете до списъка със статиите Отворете търговска сметка