logo

FX.co ★ През септември растежът на производството на Германия се ускорява

През септември растежът на производството на Германия се ускорява

Промишленото производство в Германия нарасна с по-бързи темпове през септември, показват данните, публикувани от Destatis в петък.

Промишленото производство се е повишило с 1.6% на месец, което е по-голямо от ръста от 0.5% през август, но по-бавно от прогнозата на икономистите от 2.7%.

С изключение на енергетиката и строителството, производството в промишлеността е нараснало с 2,0 процента през септември.

На годишна база индустриалното производство е намаляло със 7,3% през септември. Това обаче беше по-бавно от 8,7% спад, регистриран през август.

В сравнение с февруари, месецът преди налагането на ограничения поради пандемията на короната в Германия, производството е с 8,4% по-ниско в сезонно и календарно коригирано изражение.

*Публикуваният тук анализ на пазара има за цел да повиши вашата информираност, но не и да даде указания за извършване на сделка
Отидете до списъка със статиите Отворете търговска сметка