logo

FX.co ★ Френският търговски дефицит се стеснява през септември

Френският търговски дефицит се стеснява през септември

Френският търговски дефицит се сви през септември, тъй като ръстът на износа далеч надхвърли нарастването на вноса, показват данни от митническите служби в петък.

Търговският дефицит спадна до минимум от пет месеца от 5,75 млрд. eвро от 7,7 млрд. eвро през август. През същия период на миналата година недостигът беше 5,11 милиарда евро.

На месечна база износът е нараснал с 6,2%, а вносът е нараснал с 0,6% през септември.

На годишна база износът и вносът са намалели съответно с 14,4% и 9,6%.

*Публикуваният тук анализ на пазара има за цел да повиши вашата информираност, но не и да даде указания за извършване на сделка
Отидете до списъка със статиите Отворете търговска сметка