logo

FX.co ★ Износът на Германия се увеличава повече от очакваното

Износът на Германия се увеличава повече от очакваното

Износът на Германия е нараснал повече от очакваното през септември, докато вносът е спаднал неочаквано, показват данни от Destatis в понеделник.

Износът се е увеличил с 2,3 процента на месечна база, по-бързо от прогнозата на икономистите от 2 процента, но по-бавно от 2,9 процента ръст, регистриран през август.

Междувременно вносът е спаднал с 0,1%, обърквайки очакванията за увеличение от 2,1%. Вносът е нараснал с 5,8% през август.

В резултат търговският излишък се повиши до сезонно коригирани 17,8 млрд. Евро от 15,4 млрд. Евро, отчетени през август. Очакваният излишък беше 15,8 милиарда евро.

На годишна база износът намалява с по-бавни темпове от 3,8%, след 10,2% спад през август. По същия начин вносът е намалял с 4,3% спрямо 6,8% спад през предходния месец.

Търговският излишък възлиза на неприспособени 20,8 млрд. eвро, което е по-малко от 21,2 млрд. eвро излишък, отчетено през септември 2019 г.

Текущата сметка на платежния баланс показва излишък от 26,3 млрд. eвро в сравнение с 23,5 млрд. eвро за същия период на миналата година.

*Публикуваният тук анализ на пазара има за цел да повиши вашата информираност, но не и да даде указания за извършване на сделка
Отидете до списъка със статиите Отворете търговска сметка