logo

FX.co ★ Износът на Дания е нараснал през септември

Износът на Дания е нараснал през септември

Датският износ е нараснал, а вносът е намалял през септември, показват данните на Статистическата служба на Дания в понеделник.

Износът, с изключение на корабите, самолетите и горивата, е нараснал със сезонно коригирани 4,5% на годишна база през септември, след 1,4% спад през август.

Вносът е намалял с 0,5% годишно през септември, след 2,7% увеличение през предходния месец.

Търговският излишък, с изключение на корабите, самолетите и горивата, беше сезонно коригиран на 7,2 милиарда DKK през септември.

Общият търговски баланс е регистрирал излишък от 8,9 милиарда датски крони на некоригирана основа и сезонно коригирани 6,5 милиарда датски крони през септември.

За трите месеца, приключили през септември, износът е нараснал с 2,5%, а вносът се е увеличил с 6,3%.

Отделно статистическата служба съобщи, че текущата сметка е регистрирала 19,1 милиарда DKK през септември.

На сезонно коригирана база излишъкът по текущата сметка е спаднал до 13,0 милиарда DKK от 13,2 милиарда DKK през август.

Излишъкът по-специално върху търговията с услуги е спаднал в резултат на голям спад в износа на услуги, съобщи статистическата служба.

*Публикуваният тук анализ на пазара има за цел да повиши вашата информираност, но не и да даде указания за извършване на сделка
Отидете до списъка със статиите Отворете търговска сметка