logo

FX.co ★ Промишленото производство в България продължава да спада

Промишленото производство в България продължава да спада

Промишленото производство в България е продължило да спада през септември, показват данни на Националния статистически институт в понеделник.

Промишленото производство е намаляло с 2,6% на годишна база през септември, след 5,9% спад през август.

Производството в промишлеността се е понижило с 1,9% годишно през септември, след 6,8% спад през предходния месец.

Производството на електроенергия, газ, пара и климатизация и добивът на минната и добивната промишленост са намалели със 7,1% и 2,4%.

На месечна база промишленото производство е нараснало с 2,3% през септември, след спад от 0,9% през предходния месец.

*Публикуваният тук анализ на пазара има за цел да повиши вашата информираност, но не и да даде указания за извършване на сделка
Отидете до списъка със статиите Отворете търговска сметка