logo

FX.co ★ Излишъкът по текущата сметка на еврозоната на 1-годишен връх

Излишъкът по текущата сметка на еврозоната на 1-годишен връх

Излишъкът по текущата сметка на еврозоната се увеличи до едногодишен връх през септември, съобщи Европейската централна банка в четвъртък.

Излишъкът по текущата сметка нарасна до 25 млрд. евро през септември от 21 млрд. евро през предходния месец. Това беше най-високото от септември 2019 г., когато беше 31,5 милиарда евро.

Излишъкът от търговия със стоки се увеличи до 33 млрд. евро от 31 млрд. евро през предходния месец. По същия начин излишъкът от услуги се изкачи до 7 млрд. евро от 4 млрд. евро.

Дефицитът на първичен доход се сви до 2 млрд. евро от 3 млрд. евро, докато недостигът на вторичен доход се увеличи до 12 млрд. евро от 11 млрд. евро.

За дванадесет месеца до септември излишъкът по текущата сметка е 222 млрд. евро или 1,9% от БВП, в сравнение с 270 млрд. евро за същия период на миналата година.

Във финансова сметка нетните придобивания на резиденти от еврозоната на чуждестранни портфейлни инвестиционни ценни книжа възлизат на 462 милиарда евро, а нетните придобивания на нерезиденти на портфейлни инвестиционни ценни книжа от еврозоната възлизат на 384 милиарда евро за дванадесет месеца до септември.

*Публикуваният тук анализ на пазара има за цел да повиши вашата информираност, но не и да даде указания за извършване на сделка
Отидете до списъка със статиите Отворете търговска сметка