logo

FX.co ★ Износът на Австралия се увеличава през октомври

Износът на Австралия се увеличава през октомври

Австралийският износ се е увеличил през октомври при рекордни доставки на желязна руда, показват предварителните данни на Австралийското статистическо бюро във вторник.

Износът е нараснал с 6% на месечна база до 30,53 млрд. щатски долара през октомври. На годишна база износът е намалял с 3% през октомври.

Австралия е изнесла рекордните 13,46 милиарда долара металургични руди, по-голямата част от които са желязна руда. Износът на желязна руда достигна рекордната стойност от 10,9 млрд. австралийски долара. Доставката на газ е нараснала с 18 процента, което е първият ръст на месечна база от март 2020 г. Междувременно износът на непарично злато е намалял с 12 процента, а този на петрола е намалял с 24 процента.

Износът за Китай нарасна със 7 процента, тъй като Китай продължава да бъде основната дестинация за износ на желязна руда. Доставките до Япония и САЩ са нараснали съответно с 11% и 5%.

Данните показват, че вносът е нараснал с 8 процента през октомври спрямо септември, но е намалял с 10 процента спрямо миналата година. Следователно търговският баланс показа излишък от 4,84 млрд. австралийски долара срещу 5,02 млрд. австралийски долара през предходния месец.

*Публикуваният тук анализ на пазара има за цел да повиши вашата информираност, но не и да даде указания за извършване на сделка
Отидете до списъка със статиите Отворете търговска сметка