logo

FX.co ★ Abby Joseph Cohenová hovoří o příčinách problémů USA

Abby Joseph Cohenová hovoří o příčinách problémů USA

Abby Joseph Cohenová hovoří o příčinách problémů USA

Abby Joseph Cohenová je profesorkou na Columbia Business School a bývalým hlavním investičním stratégem Goldman Sachs.

Jedním z důvodů, proč americká ekonomika za posledních 30-40 let předčila ekonomiky jiných rozvinutých zemí, byl růst pracovní síly. Podle Cohenové je to velmi jednoduchá aritmetická rovnice: Více pracovníků, více HDP. "A v USA jsme byli velmi závislí na imigraci. To není nic nového. Jsme národem přistěhovalců od svého založení. Pokud nebudeme přijímat talenty z celého světa, budeme mít problém z hlediska dlouhodobého růstu," řekla Abby.

Když se podíváme na informace z jednotlivých firem a odvětví, vidíme, že nedostatek pracovních sil je plošný. Všichni například víme, že právě nyní je jedním z důvodů růstu inflace služeb nedostatečný počet pracovníků na letištích, v hotelech, v restauracích a tak dále.
Máme dost nových vědců? Máme dost nových inženýrů? Máme dost nových lékařů? Odpověď zní ne.

Cohenová uvedla, že příslib amerického snu musel být definován. "Což znamená: Daří se každé generaci lépe než té předchozí? Má každá nová rodina v USA příležitost mít se lépe než jejich rodiče? Za posledních 30 nebo 40 let se průměrný příjem domácností v USA očištěný o inflaci nezvýšil," řekla.

Cohenová si myslí, že je to problém. Podle jejího názoru to vytváří pocit politického nesouladu. "Vytváří to mezi lidmi v USA pocit neklidu, což je znepokojivé, protože musíme přemýšlet o tom, jak se z toho dostat," dodala.

Mnoho ekonomů, včetně Abby Joseph Cohenové, věří, že takzvaná zlatá éra 50. a 60. let minulého století byla spojena s ochotou výrazně investovat do budoucnosti. V procentech HDP byly USA dramaticky nad všemi ostatními národy. Země byla po celé století jedničkou v této kategorii. To však již neplatí. Existuje téměř tucet dalších zemí, které převyšují výdaje USA v poměru k jejich vlastnímu HDP.

Síla ekonomického růstu a dlouhodobá prosperita lidí daného národa je vázána na zdraví střední třídy a na to, zda je zvýšení mezd pro tyto rodiny adekvátní. Abby věří, že "tento nárůst inflace poukázal na pravdivou situaci."

Upozornění: Tyto informace jsou poskytovány maloobchodním a profesionálním klientům v rámci marketingové komunikace. Neobsahují a neměly by být chápány jako investiční poradenství nebo investiční doporučení, ani nabídku či výzvu k zapojení se do jakékoli transakce nebo strategie s finančními nástroji. Minulá výkonnost není zárukou ani předpovědí budoucí výkonnosti.
Přejít na seznam článků Přejít na články tohoto autora Otevřít si obchodní účet